Spolupráce se zahraničím v oblasti sociální práce

Naše nezisková organizace se dlouhodobě věnuje sociální práci s rodinami i se seniory. V rámci své činnosti se snažíme o předávání zkušeností s dalšími aktéry z této oblasti u nás i v zahraničí.

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 nás navštívili členové pracovní skupiny „Sociální služby“ z německého okresu Oberpfalz na pozvání našich kolegů z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Delegaci jsme představili aktivity TOTEMu v oblasti sociálních služeb.

„Jsme rádi, že se můžeme podělit o naše zkušenosti a know-how,“ uvedla zástupkyně ředitelky TOTEMu Petra Bláhová. „Zahraniční zkušenosti jsou pro nás zajímavé také vzhledem k projektu inovací seniorských programů, který aktuálně řešíme s podporou MPSV a designového studia Pábení.“

Věříme, že spolupráce se zahraničím je důležitým krokem k tomu, aby se nejen služby pro seniory mohly rozvíjet a zefektivňovat.