TOTEMové aktivity na doma – jdeme s dobou a naši klienti s námi

I v tomto čase se snažíme nabídnout našim klientům z jazykových kurzů možnost zůstat aktivní, stále se vzdělávat a zdokonalovat. Reálný kontakt je samozřejmě nejlepší, ale když to nyní nelze, hledáme možnosti, jak zůstat  v kontaktu s učivem, lektory a kolegy. Nabízíme několik variant distanční výuky s využitím internetu.

TOTEMové dobrovolnice Irene a Wiebke nahrávají každý týden na YouTube kanál videa k procvičení angličtiny, němčiny a španělštiny. Videa jsou určená jak účastníkům TOTEMových konverzací, tak komukoli, kdo má o tyto jazyky zájem. Dále dobrovolnice posílají účastníkům konverzací materiály na procvičení doma. Výuka tří skupin angličtiny lektorky Jany Majnerové už po dva týdny probíhá formou internetových videokonferencí. Šikovným studentům – senirům se podařilo naučit se pracovat s online nástroji a učí se z pohodlí a bezpečí domova. V tomto týdnu zahajujeme zkušební provoz online konverzací a zkusíme virtuálně propojit i další skupiny.