Věk je jen číslo aneb Aktivizace v TOTEMovém pojetí v roce 2019

Aby lidé mohli plnohodnotně žít a to co nejdéle, je třeba pečovat o tělo i mysl. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. ve své sociálně aktivizační službě organizuje preventivní programy právě pro seniory a osoby se zdravotním postižením a to už 12 let! V roce 2019 se zapojilo 507 klientů do 55 pravidelných aktivit – Akademie třetího věku, kurzů práce s počítačem a chytrým telefonem, jazykových kurzů a konverzací, trénování paměti, kondičního cvičení a jógy, pečení, rukodělných prací, zpívání a hraní, tancování. Další senioři se účastnili 133 akcí v rámci TOTEMového rozcestníku (měsíčníku jednorázových akcí) – koncerty, přednášky, autorská čtení, vernisáže, vycházky a výlety, cestovatelská promítání, pohybový klub, čtenářský klub, taneční klub a mnoho dalšího. Realizaci těchto akcí zajišťuje tým šesti koordinátorů-pracovníků v sociálních službách a soc. pracovníků, dále jim pravidelně pomáhá 11 dobrovolníků a také dalších několik desítek dobrovolníků přiloží příležitostně ruku k dílu tam, kde je právě potřeba.

Ani velkých akcí se nebojíme

V roce 2019 proběhlo mnoho velkých a tradičních akcí jako například Sousedský jarmark, Slavnostní ukončení TOTEMového roku, Třetí festival, TOTEMové poznávání a další, kterých se naši senioři a nejen oni zúčastnili. TOTEM organizačně zaštítil i akce jiných organizací např. Seniorské sportovní hry, Jedeme dál. Seniory podporujeme i formou dalších projektů jako je Senioři seniorům aneb Rozdávejme radost dál, díky kterým mohly TOTEMové seniorské soubory podpořit své vrstevníky uskutečněním neuvěřitelných 53 kulturních hudebních a tanečních vystoupení v pobytových zařízeních sociální péče.

Děkujeme…

Velký dík patří i našim podporovatelům Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu kultury ČR, Plzeňskému kraji, Magistrátu města Plzeň, Odboru sociálních služeb MMP, Městskému obvodu Plzeň 1 a dalším, bez nichž bychom svou práci v oblasti seniorských aktivit dělat nemohli a už vůbec ne v kvalitě, kterou nabízíme.

To, co děláme, děláme s láskou, s přesvědčením a s chutí přinést do každého dne trochu radosti, osvěžení, motivace pro sebe něco udělat, setkávání. Rok 2019 se povedl, pojďme napnout síly, aby i ten další rok byl dobrý pro každého z nás!