Zpívat? Rozdávat radost? To se dá i přes roušku a na distanc…potvrdila Seniorkapela

Seniorkapela využila dva prosincové týdny, kdy bylo možné se potkat v omezeném počtu, ale přece, k tomu, aby nacvičili vánoční pásmo koled a písní a přišli v rouškách, do venkovních prostor zazpívat vrstevníkům z domovů pro seniory. V Domově pro seniory Petrklíč zpívali a hráli na trávníčku před terasou, kde je poslouchali diváci z otevřené společenské místnosti, několik vyšlo i na terasu a zazpíval si i ošetřovatelský tým. Setkání, i když na distanc, bylo neskutečně milé až dojemné.

V Domově sv. Aloise zase u altánku v obležení diváky na vozíčcích, židlích i postávajících a hlavně zpívajících z plna hrdla i duše. Obě setkání byla jiná, než jsme zvyklí, ale ne v negativním slova smyslu. Radost klientů i hudebníků byla upřímná, srdečná a energie do zpěvu a hraní možná dvojnásobná než kdy jindy.

Zazpíváte si i vy doma mezi Vánocemi?