Implemantace projektu SOUSEDÉ plus® - MPSV 2016

Implementace programu SOUSEDÉ plus® do regionů

 (dle rakouského projektu Zeitbank 55+ )

Projekt „Příprava implementace programu SOUSEDÉ plus®“ skončil. Připravili jsme Startovací balíček – elektronickou aplikaci www.sousede-plus.cz, Metodiku programu a prezentovali jsme program při různých příležitostech v několika dalších regionech ČR.

Od začátku roku 2016 startoval projekt „Implementace programu SOUSEDÉ plus® do regionů České republiky“. Cílem je získat partnery pro program v 10 regionech a v každém založit dva spolky nebo kluby, které budou aktivně naplňovat myšlenku programu SOUSEDÉ plus®.

Princip programu SOUSEDÉ plus® je jednoduchý. Lidé (převážně senioři) vytvářejí komunitní spolky, prostřednictvím kterých se vzájemně podporují a pomáhají si. Každý za sebe nabídne oblast, činnost, kde může být druhým nápomocný, a na druhou stranu pojmenuje věci, se kterými by sám potřeboval pomoci. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř spolku mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se spolek pravidelně schází a podniká různé akce. Cílem je udržovat aktivitu a samostatnost zapojených seniorů a tím co nejvíce oddálit chvíli, kdy se člověk stává závislým na svém okolí – na své rodině nebo odborných institucích.

Výstupy z projektu:

  • V roce 2016 proběhly základní prezentace projektu SOUSEDÉ plus® v těchto krajích ČR: Praha, Liberecký, Ústecký, Pardubický, Zlínský, Olomoucký, Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Kraj Vysočina a (v rámci návštěvy partnerů OSS MMP, kteří navštívili TOTEM, z.s.) i kraj Moravskoslezský.
  • Projekt byl prezentován v únoru 2016 i na setkání Asociace krajů ČR a na dalších velkých akcích a konferencích s přesahem do celé ČR i mimo hranice ČR .
  • Celkem proběhlo 25 prezentací realizovaných vedoucím projektu (TOTEM, z.s.) v celé ČR a v rámci jednotlivých krajských koordinátorů proběhlo více než 50 prezentací v obcích a zájmových skupinách v zapojených krajích ČR. V každé prezentaci bylo jako domovské místo garanta projektu SOUSEDÉ plus® prezentováno město Plzeň.
  • Zájemcům o vstup do projektu SOUSEDÉ plus® byla poskytována mentoringová podpora v potřebném rozsahu jednak s legislativními problémy, jednak materiální ve formě startovacího balíčku – informativní letáky, evidenční notýsky a dále dle anotovaných potřeb. V regionech podporu poskytovali krajští koordinátoři při oslovování veřejnosti, jednání na samosprávách , v dalších krocích pak garant projektu TOTEM, z.s.
  • V monitorovaném období proběhlo 12 setkání, která vedla k přípravě a používání Aplikace SOUSEDÉ plus®. Z toho byla 2 skupinová (Setkání koordinátorů – duben 2016 v Praze a I. celostátní setkání SOUSEDÉ plus® v listopadu v Plzni) a 10 individuálních, které poskytoval manažer projektu přímo v zapojených regionech.

V rámci celostátního setkání proběhla evaluace prvního roku implementace projektu SOUSEDÉ plus do ČR. Zásadním výstupem byla chuť pokračovat, rozvíjet myšlenku a zkvalitňovat její realizaci. Shoda byla v tom, že jev této fázi lepší vytvářet a zůstávat v menších skupinkách (do 20 členů) a budovat důvěru mezi jednotlivými členy. Náměty pro zlepšení se týkaly zejména změn v Aplikaci SOUSEDÉ plus se zacílením na mezigenerační užívání a intenzivní informační kampaně o vzájemné pomoci. Byl vytvořen koordinační tým složený z regionálních koordinátorů, který se kromě na práci ve svém regionu, jak tomu bylo v roce 2016, zaměří i na celkový rozvoj projektu. Celkově byla realizace projektu v roce 2016 hodnocena velmi pozitivně, přestože proces zakládání jednotlivých komunitních klubů, spolků je pomalejší než jsme předpokládali.
Více o projektu se dozvíte přímo na stránkách www.sousede-plus.cz