Podpora a zapojování seniorů - MPSV 2018

PODPORA A ZAPOJOVÁNÍ SENIORŮ V RÁMCI ČR DO AKTIVNÍHO SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA – cílená cesta k rozvoji duševních a fyzických sil seniorů a udržení kvality života ve starším věku – 2018

Klíčové aktivity:

1. Sdílení zkušeností z realizace AKTIVIT POHYBOVĚ TANEČNÍHO CHARAKTERU a další síťování programu SOUSEDÉ plus®

V průběhu projektu jsme navázali spolupráci s dalšími kraji – LI, ÚST, MS, OL, KH a STŘ. Doplnili jsme tak mapu zasíťovaných krajů ČR (JM, PH, PL, JČ,ZL, KV, VY), kde proběhly úspěšné prezentace zacílené na spolupráci v oblastech – seniorské umělecké, dobrovolnické a mezigenerační aktivity. Celkem proběhlo více než 30 prezentací při různých příležitostech – např.: kulatý stůl, expertní panel, konference, setkání se zájemci o SOUSEDÉ plus® a podobně. V rámci všech prezentací jsme se zaměřovali zejména na podporu filosofie a udržitelnosti mezigeneračního propojování, sdílení zkušeností z uměleckých aktivit.
V lednu 2018 jsme navázali pokračování spolupráce s krajskými koordinátory projektu SOUSEDÉplus ® v aktivních krajích, v průběhu roku jsme uskutečnili 2 setkání koordinátorů s cílem mapování situace v krajích a vytvoření další strategie prezentace SOUSEDÉ plus® do regionů. V průběhu projektu vzniklo 6 nových komunitních skupin SOUSEDÉ plus®, kterým jsme poskytli mentoringovou podporu a startovací balíček a připravují se 4 nové kluby. Po celý rok probíhala aktualizace a údržba Aplikace SOUSEDÉ plus® – v technické i obsahové rovině (www.sousede-plus.cz).

2. Taneční camp seniorů Plzeň 2018
V termínu 14. – 18. 7. 2018 proběhl pětidenní Taneční camp seniorů Plzeň 2018 zacílený na vzdělávání a rozvoj v oblasti různorodých tanečních stylů. Akce probíhala v duchu motta: „Tanec není záležitostí věku, ale srdce“ Toto heslo potvrdilo svou účastí 69 seniorů z tanečních souborů z celé ČR a Slovenska. Unikátní taneční camp, kde se mohly taneční soubory sejít, naučit se nové taneční prvky z mnoha stylů pod vedením zkušených profesionálů, nasbírat inspiraci, namotivovat se v další přípravě vystoupení a dohromady nacvičit originální taneční sestavu a v rámci flashmobu vystoupit na festivalu Za dveřmi je divadlo, probíhal historicky poprvé v ČR. Pro účastníky bylo připraveno 20 workshopů ve stylu swingu, latiny, orientu, country a folkloru; prohlídka města, exkurze do plzeňského podzemí, nordic walking kolem Boleveckých rybníků a prohlídka TOTEMu. V neposlední řadě proběhl nácvik a vystoupení všech 70 účastnic s taneční choreografií ve stylu flashmobu v Mlýnské strouze. Součástí byl velký společenský večer, kde byly prezentovány nejen účastníci campu, ale i další taneční aktéři žijící v městě Plzni, mimo jiné např. dětský taneční soubor Boleváček a který byl přístupný plzeňské veřejnosti

Výstupy projektu v číslech:
Aktivní členové SOUSEDÉ plus® – 28 aktivních skupin – 252 členů registrovaných v Aplikaci SOUSEDÉplus®
Krajští koordinátoři – 7, v ostatních krajích zabezpečuje komunikaci a nabídku vedoucí projektu
Počet účastníků z různorodých oblastí společenského života (senioři, dobrovolníci, odborníci na seniorskou problemtaiku, vedoucí seniorských aktivit apod.) na prezentacích projektu, seniorských uměleckých aktivit a SOUSEDÉplus® – 1 272 účastníků .

Taneční camp seniorů Plzeň 2018
130 účastníků (tanečníků, organizátorů, dobrovolníků, hostů a vystupujících na Společenském večeru)
7 tanečních souborů ze 2 států EU
69 aktivních seniorů aktivně tančících v připravených workshopech, zúčastnili se tanečníci z Klub Aktiv z Českých Budějovic, Znojemské Grácie ze Znojma, Zahrádkářky z Velké Dobré, kurzistky ze Život 90 z Prahy, Šumienky z Liptovského Hrádku, Marietta z Prahy a domácí ADETO.
83 věk nejstaršího tanečníka a 18 věk nejmladšího (dobrovolnice EDS – členka v plzeňském ADETO)
20 tanečních workshopů
11 lektorů, NEJEN tanečníků
2 organizátoři + 1 ÚŽASNÝ TOTEMOVÝ podpůrný tým
500 (odhad) diváků na veřejné prezentaci tanečníků campu formou flashmob = diváci festivalu Za dveřmi je divadlo.