Obory Akademie

V rámci Akademie třetího věku nabízíme zájemcům jednotlivá témata (kurzy), která souvisí s některým ze čtyř akademických oborů, a to Nauka o člověku, Člověk ve společnosti, Historie a místopis a Věda a technika.

Nauka o člověku

Obor je zaměřen na sebepoznání, získávání poznatků o lidské psychice a zákonitostech jejího fungování, komunikaci, mezilidských vztazích a diskuzích o tom, jak tyto procesy fungují u vás a ve vašem okolí. Pro akademický rok 2022/2023 jsme pro vás připravili tato…

Člověk ve společnosti

Člověk je bytostí společenskou a je v neustálém kontaktu se svým prostředím. Obor je zaměřen na předávání poznatků a informací, které vám pomohou být v obraze, mít přehled o aktuálních trendech, znát souvislosti a mít tak nadhled nad děním v…

Historie a místopis

Obor je zaměřen na poznávání míst, osob a souvislostí, které jsou zajímavé nejen z historického pohledu, ale mají svůj význam i v oblasti regionu, místní kultury, životního prostředí a estetiky. Můžete se těšit na zajímavé kouty v evropských zemích, poznávání…

Věda a technika

V rámci oboru se účastníci seznámí s různými oblastmi vědy a techniky. V tématu Základy astronomie přímo v plzeňské hvězdárně budeme pokračovat s poznáváním blízkého i vzdáleného vesmíru a v kurzu Základy ekologie zkusíme odhalit další přírodní zákonitosti, vzájemné vztahy…

Akademické kluby

Klub Putování po českých krajích Na dlouholeté kurzy vedené lektorem Jiřím Oudesem dalším rokem navazujeme uzavřenými akademickými kluby. Jednotlivé skupiny projevily velkou chuť pokračovat v poznávání a společném setkávání se, a díky ochotě některých účastníků dobrovolnicky se ujmout vedení klubu, můžeme jejich…