Obory Akademie

V rámci Akademie třetího věku nabízíme zájemcům jednotlivá témata (kurzy), která souvisí s některým ze čtyř akademických oborů, a to Nauka o člověku, Člověk ve společnosti, Historie a místopis a Věda a technika.

Nauka o člověku

Obor je zaměřen na sebepoznání, získávání poznatků o lidské psychice a zákonitostech jejího fungování, komunikaci, mezilidských vztazích a diskuzích o tom, jak tyto procesy fungují u vás a ve vašem okolí. Pro akademický rok 2023/2024 jsme pro vás připravili tato…

Člověk ve společnosti

Člověk je bytostí společenskou a je v neustálém kontaktu se svým prostředím. Jak se to může promítat do výtvarného umění a co všechno může umělce při tvorbě ovlivňovat? Na to vám třeba odpoví zcela nový kurz... Pro akademický rok 2023/2024…

Historie a místopis

Obor je zaměřen na poznávání míst, osob a souvislostí, které jsou zajímavé nejen z historického pohledu, ale mají svůj význam i v oblasti regionu, místní kultury, životního prostředí a estetiky. Můžete se těšit na zajímavé kouty v evropských zemích, poznávání…

Věda a technika

V rámci oboru se účastníci seznámí s různými oblastmi vědy a techniky. V kurzu Ekologie a ochrana přírody budeme prohlubovat své ekologické znalosti a propojovat je s tématy ochrany přírody. V tématu Zoo jinak zavítáme znovu do plzeňské zoo, abychom…

Akademické kluby

Klub Putování po českých krajích Na dlouholeté kurzy vedené lektorem Jiřím Oudesem dalším rokem navazujeme uzavřenými akademickými kluby. Jednotlivé skupiny projevily velkou chuť pokračovat v poznávání a společném setkávání se, a díky ochotě některých účastníků dobrovolnicky se ujmout vedení klubu, můžeme jejich…