O Akademii

Vzdělávání školou nekončí…

Jak vznikl nápad, založit Akademii třetího věku v TOTEMu?

Na podzim 2008 jsme se s TOTEMem účastnili konference nazvané Senior living zaměřené na bydlení a zdravý životní styl seniorů. Zde vznikl první impuls i inspirace založit Akademii třetího věku pro seniory v Plzni. Nápad se začal plně realizovat v dubnu 2009, kdy naše sdružení otevřelo Nultý semestr Akademie třetího věku. Naši snahou bylo zjistit zájem a představy plzeňských seniorů. Zkrátka nasbírat co nejvíce potřebných informací pro otevření prvního ročníku. Do nultého semestru (duben – červen 2009) se zapsalo celkem 66 studentů. Společně absolvovali  přednášku o krásách Amazonie a o praktikách místních šamanů, navštívili plzeňské Muzeum strašidel, odhalili, co nabízí člověku vonné oleje. Nechyběly ani informace z oblasti právního poradenství. Z těchto ochutnávek se vyprofilovaly čtyři oblasti – obory, které v současné době tvoří základní pilíře Akademie.

Komu je Akademie určena?

Akademie třetího věku je zaměřena na občany, kteří již opustili aktivní povolání a chtějí se dále udržovat v psychické i fyzické kondici, rozvíjet své zájmy i tvořivost, získávat nové informace z různých oblastí lidského života a být členem skupiny lidí podobného věku i zájmů. Vycházíme z koncepce celoživotního vzdělávání a koncepce sociálně aktivizačních služeb pro seniory, které TOTEM, z.s. realizuje již řadu let. Pojem „aktivizace“ vnímáme jako proces podpory osobnostního a sociálního rozvoje seniorů, sebedůvěry a zájem o další učení. Zároveň chceme vytvářet takové prostředí, kde mohou senioři navazovat a rozvíjet společenské kontakty a přátelství.

Akademie třetího věku organizovaná spolkem TOTEM, z.s. nabízí vedle Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni aktivity v rámci celoživotního vzdělávání.

Při přípravě kurzů Akademie v TOTEM, z.s. dbáme především na :

  • malé studijní skupiny (15-20 osob)
  • aktivní zapojení účastníků do kurzů (exkurze, diskuze, zážitkové aktivity…)
  • od studentů nevyžadujeme psaní závěrečných prací, nepíšeme testy
  • pro klienty vytváříme bezpečné a příjemné prostředí, setkání si můžete zpříjemnit čajem či kávou.
  • dveře jsou vám (klientům, studentům) otevřené nejen v době konání kurzů