Jazykové

Jazykové kurzy jsou realizovány v rámci sociálně aktivizační služby pro seniory. Momentálně nabízíme 7 kurzů anglického jazyka a 1 kurz německého jazyka, které probíhají od září do května. Všechny skupiny jsou vedeny kvalifikovanými lektory zohledňujícími individuální potřeby klienta. Maximální obsazenost kurzu je 10 osob.

Německý jazyk

Těm, kteří se chtějí zdokonalovat v německém jazyce, nabízíme kurzy němčiny pro pokročilé. Kontaktní osoba: Bc. Jakub Kladiva tel.: 377 260 425, 736 489 754 e-mail: kladiva@totemplzen.cz

Anglický jazyk

Chcete prohloubit svoje znalosti anglického jazyka? Vyberte si z naší nabídky kurzů angličtiny v několika různých úrovních. Kontaktní osoba: Bc. Jakub Kladiva tel.: 377 260 425, 736 489 754 e-mail: kladiva@totemplzen.cz

Jazykové konverzační kluby

Jazykové konverzace umožňují našim klientům udržení živé znalosti cizího jazyka. Pravidelně si ve skupině můžete promluvit anglicky, německy, francouzsky, španělsky i rusky. Konverzační kluby zpravidla zajišťují zahraniční dobrovolníci z Evropského sboru solidarity, rodilí mluvčí na němčinu, španělštinu a ruštinu. Na…