Aktuální ročník

V roce 2019 se zapojily skupiny: Seniorkapela, pěvecký sbor Jamáček, taneční skupina ADETO, výtvarná skupina TOTEM ART, divadelní klub Světlonošžky a duo Oldboys.

Během roku odehráli, odzpívali, odprezentovali 52 programů zvláště pro své vrstevníky, ale i širokou veřejnost. Takové neuvěřitelné číslo rozsvítilo nespočet lidských tváří, pomohlo stmelit seniorské kluby a spolky, zařídilo zábavu a rozptýlení i lidem, co si za kulturou nemohou svévolně zajít sami, ukázalo, že důchodem život nekončí, ale naopak může přinášet radost sobě samému i lidem kolem.

Pojďte se přesvědčit na vlastní oči: odkaz na Youtube