O čem a pro koho je projekt

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM,z.s. v Plzni už řadu  let realizuje projekt Senioři seniorům aneb Rozdávejme radost dál.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím dobrovolnických seniorských vystoupení aktivizovat zapojené seniory a přinést kulturní zážitek do zařízení ústavní péče – domovy pro seniory a dalších zařízení zdravotní a sociální péče a také pro seniorské spolky a kluby. Specifický cíl se zaměřujel na rozdávání radosti tam, kde je to potřeba (především v zařízeních ústavní péče); prezentování potenciálu generace seniorů; dání prostoru k seberealizaci, k rozvoji nových dovedností i v seniorském věku; posilování pocitu prospěšnosti a potřebnosti seniora ve společnosti; podporování občanské angažovanosti.

Rok co rok proběhne průměrně 35 vystoupení a akcí, tzn. přibližně 700 potěšených tváří ročně. Momentálně připravují programy a vystoupení Seniorkapela, pěvecký sbor Jamáček, taneční skupina ADETO, výtvarná skupina TOTEM ART, divadelní klub Světlonošžky, duo Oldboys.

Skupiny vystupují v domovech pro seniory, v Plzni pravidelně například v Domovince, Senior Residence Terasy, Seniorcentru Senecura, Domově se zvláštním režimem Petrklíč, Domově sv. Jiří, Domově sv. Aloise, domovech pro seniory Longevita a dalších. Dále vyjíždějí i mimo Plzeň a to do Mirošova, Klatov, Kralovic, Černovic.

Dále vystupují na akcích různých seniorských klubů jako jsou Senioři ČR, Svaz tělesně postižených, Vozíčkáři Plzeňska, Svaz postižených civilizačními chorobami atd. Několik akcí ročně proběhne na půdě TOTEMu pro seniorskou i širokou veřejnost, jako jsou taneční odpoledne se Seniorkapelou, koncerty, výstavy, divadelní představení, grilování s hudbou. Skupiny jezdí na seniorské a jiné festivaly jako Kralovický podzim, Prachatické Senzační senioři mají talent, Třetí festival. Nemohou chybět i akce pro širokou veřejnost, zmíním Sousedský jarmark, Sportmanie a v letošním roce bereme za velký úspěch zapojení do Busking Festu – Festivalu pouličního umění, kde se setkávají umělci z celého světa a i naši senioři mohli program podpořit a ukázat, co umí.

Skupinám zajišťujeme prostor, kde se pravidelně schází, týden, co týden připravují své programy. Podporujeme dobrou atmosféru ve skupinách, plánujeme a organizujeme vystoupení, zajišťujeme materiální a technické zázemí, domlouváme dopravu, komunikujeme s organizacemi a spolky.

Projekt umožnuje aktivizovat seniory v tom, co umí, co je baví. Mohou se sami realizovat, setkávat se s partou přátel stejné záliby, být užiteční druhým, rozdávat radost.

Z druhé strany přináší kulturu do míst, kde si ji nemohou klienti již vybrat sami, podporují organizace, které nemají velký rozpočet na svá setkávání a utužování vztahů, propagují umění a schopnosti seniorské populace směrem k jiným generacím a ukazují, že penzí život nekončí.

Zde malý zlomek emocí z celého projektu:

„Do našeho SeniorCentra často chodí např. mateřské školky nebo školy základní. Toto vystoupení bylo ale pro naše klienty velmi netypické. Na vlastní oči se totiž mohli přesvědčit, že zpívat a hrát se dá v každém věku. Vystoupení se klientům moc líbilo, protože všechny písničky/koledy znali nazpaměť a mohli si je tak zazpívat všichni společně. Na Seniorkapele je zkrátka vidět, že zde hrají a zpívají srdcaři, kteří mají hudbu rádi a chtějí jejím prostřednictvím dělat radost i ostatním.“

SeniorCentrum Plzeň

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Máslová
tel. 736 489 754
e-mail: maslova@totemplzen.cz