Jamáček

Vznik pěveckého sboru Jamáček se datuje na jaro roku 2006. V té době byla obyvatelkám pensionu U Jam poskytována mimo jiné aktivita „zpívání“, kde si mohly 1x týdně pro radost zazpívat.

Časem se vytvořila skupina, která byla schopná zpěvem potěšit přátelé, známé, později i veřejnost. Ke zpívání pro radost v kolektivu patnácti členek časem přibyly další, postupně se přidalo i několik muzikantů.

Činnost se rozšířila o vystoupení pro různé příležitosti. Tím vznikla potřeba dát skupině nějaký název. Spolu s maskotem, medvídkem Jamáčkem, vznikl název „Jamáček“ podle adresy pensionu U Jam 23, Plzeň.

V průběhu let, zvláště po přechodu pod křídla Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., se daří naplnění záměru – udržení dobré psychické a fyzické kondice seniorů. Prostřednictvím hudby přivádět účinkující i posluchače k pocitu spokojenosti, k lepším myšlenkám, naplnění optimismem.

Do repertoáru patří písně lidové, národní i umělé, ale také country, některé populární, současné, Hašlerky, z divadla Semafor, z Plzeňského regionu, ale i slovenské, skotské, srbské, prostě vše dle přání a možností.

Příjemné prožívání společných chvil je násobeno pocitem, že členové prospívají i ostatním seniorům a jiným věkovým skupinám. V průběhu 10 let se činnost stále rozšiřovala a vylepšovala. Z jednohlasého zpívání přešla do 2, případně 3 hlasů za doprovodu nástrojů. Hlavní záměr, zpívat a hrát pro radost se všichni snaží udržet a užívají si jej plnými doušky.

„Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili“.

Gaius Plinius Secundus

„Život je vzácný okamžik, ale pomíjivý. Je to malý interval ve věčnosti. Sdílíme–li s láskou, péčí a lehkým srdcem, vytvoříme si vzájemnou hojnost a rozdáváme si radost. A pak měl tento okamžik cenu.

D. Chopra

Kontaktní osoba: 

Miroslava Kudrnová
tel.: 734 672 591
e-mail: kudrnova@totemplzen.cz

Termíny kurzů

Momentálně není v nabídce žádný konkrétní termín kurzu, sledujte nás.