centrum: bolevec
skupina (prog. linie): seniori

Muzikoterapie

Hlavním úkolem muzikoterapie pro seniory je uvolnit přítomné a přivést je prostřednictvím hudby k pocitu spokojenosti, k lepším myšlenkám, naplnění optimismem. To se váže jednak na aktivní činnost, jednak na poslech různých druhů hudby. Klidovou, relaxační muzikoterapii provádíme individuálně ve vhodně vybavené a ozvučené místnosti. Poslechem vybraných skladeb klasických, romantických nebo přímo relaxačních je dosahováno uvolňování zátěžových stavů organismu, jsou příznivě ovlivňovány fyziologické procesy v lidském organismu a tím vlastně hudba působí jako lék.

Kontaktní osoba

Miroslava Kudrnová
tel.: 734 672 591
e-mail: kudrnova@totemplzen.cz

Termíny kurzů

Název:
Termín: od: 16.09 2019 do: 23.06 2020
Čas: od: 12:00:00 do: 13:00:00
Den v týdnu: Pondělí
Cena: zdarma
Lektor: Miroslava Kudrnová
Obsazeno: Ano, přihlaste se jako náhradník
Název:
Termín: od: 17.09 2019 do: 23.06 2020
Čas: od: 11:00:00 do: 12:00:00
Den v týdnu: Úterý
Cena: zdarma
Lektor: Miroslava Kudrnová
Obsazeno: Ano, přihlaste se jako náhradník