Muzikoterapie

Hlavním úkolem muzikoterapie pro seniory je uvolnit přítomné a přivést je prostřednictvím hudby k pocitu spokojenosti, k lepším myšlenkám, naplnění optimismem. To se váže jak na aktivní činnost, tak na poslech různých druhů hudby. Klidovou, relaxační muzikoterapii provádíme individuálně ve vhodně vybavené a ozvučené místnosti. Poslechem vybraných klasických, romantických nebo přímo relaxačních skladeb dosahují klienti uvolňování zátěžových stavů organismu, jsou příznivě ovlivňovány fyziologické procesy v lidském organismu a tím vlastně hudba působí jako lék.

Kontaktní osoba

Miroslava Kudrnová
tel.: 734 672 591
e-mail: kudrnova@totemplzen.cz

Termíny kurzů

Název: Muzikoterapie (pondělí)
Termín: od: 08.01 2024 do: 24.06 2024
Čas: od: 11:00:00 do: 13:00:00
Den v týdnu: Pondělí
Cena: zdarma
Kapacita: 4
Lektor: Miroslava Kudrnová
Obsazeno: Ne
Název: Muzikoterapie (úterý)
Termín: od: 09.01 2024 do: 25.06 2024
Čas: od: 11:00:00 do: 13:00:00
Den v týdnu: Úterý
Cena: zdarma
Kapacita: 4
Lektor: Miroslava Kudrnová
Obsazeno: Ne