Trénování paměti 27. 4. 2020

1. cvičení (procvičení abecedy)

Seřaďte slova podle abecedy a očíslujte jejich pořadí:

 • sedlák
 • sedativum
 • sedačka
 • sediment
 • sedlo
 • sedřít
 • sedmdesát
 • sedmička
 • sednout
 • sedan

2. cvičení (kreativita a fantazie)

Napište 10 důvodů ke štěstí (vašich osobních důvodů)…

3. cvičení (prostorová orientace)

Vysvětlete turistovi, jak se pěšky dostane z plzeňského Hlavního vlakového nádraží ČD k Velké synagóze. Podrobně popište, kolem čeho půjde. Můžete si cestu cvičně projít a povšimnout si, čeho jste si dodnes nevšimli. Můžete si trasu zkusit i namalovat.

4. cvičení (krátkodobá paměť)

Doplňte a naučte se zpaměti básničku To neřeš, kterou napsal František Novotný (alespoň pár vět):

Když tvrdé dřevo máš a pilu měkkou
Tak to neře…..
Když dítě zpupné nebere tě vážně,
Tak ho neře…
Když jako přetopený kotel vřeš,
Tak to neře…
Když dialog ti žena změní v řež,
To neře..
Když pila ztvrdne a ty chceš
Tak to ře…

 

Řešení dnešních úkolů:

1. cvičení

 1. sedačka
 2. sedan
 3. sedativum
 4. sediment
 5. sedlák
 6. sedlo
 7. sedmdesát
 8. sedmička
 9. sednout
 10. sedřít

2. cvičení:

Několik příkladů: Růžová begónie, karamelová bábovka, brokátový župan, zvonky na saních…

3. cvičení a 4. cvičení = samostatná práce