Velikonoční trénování paměti (6.4.2020)

Marie Blažková, trenérka paměti z naší TOTEMové pobočky na Doubravce, pro vás připravila velikonoční kvíz a další krásné úkoly. Přejeme vám hodně zdravíčka a zpestření všedních dnů…

Velikonoční kvíz

Kdy začíná a končí Pašijový týden?

Z popisu některých dní rozpoznejte, jak se nazývají:

1. Tento den by se měla jíst zelená strava, aby byl člověk celý rok zdravý. Utichají kostelní zvony, nahrazují je mládenci s řehtačkami

2. Tento den je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí

3. Tento den končí postní doba, začíná pečení velikonočních beránků a mazanců, také probíhá poslední hrkání mládenců spojené s koledováním. Je to den velkého úklidu a bílení.

4. V tento den se vymetaly komíny. Lidé se neměli mračit, aby se nemračili ve stejné dny v týdnu po celý rok.

5. V tento den chodí chlapci vyšlehat děvčata pomlázkou. Ta jim dávají vlastnoručně obarvená a ozdobená vajíčka.

6. Den Kristova ukřižování. Tento den se otevírají skály, lidé k nim chodí hledat poklady. Nemělo by se prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve, nemělo by se hýbat se zemí (okopávat zahrádku)

7. V tento den zradil Jidáš Ježíše

8. V tento den se pečou jidášky, které svým tvarem připomínají provaz, na kterém se zrádce Jidáš oběsil.

K velikonočním svátkům neodmyslitelně patří barvení vajíček. Jakými přírodninami můžeme obarvit vajíčka tak, abychom získali následující barvy?

 • červenou
 • hnědou
 • žlutou
 • zelenou
 • modrou
 • fialovou

Co je třeba nakoupit pro přípravu velikonoční nádivky?

Z proutí kterého stromu pletou chlapci pomlázky? Jak se jinak říká pomlázce?

Kam na Velký pátek odlétají zvony?

 • Do Atén
 • Do Říma
 • Do Osla

Z písmen slova VELIKONOCE vytvořte slova nová, např. okno…

Na řešení se podívejte až v krajním případě, popř. si ověřte správnost vašich odpovědí

Řešení:

Pašijový týden začíná po Květné neděli (ta je týden před Velikonocemi) a končí Božím hodem velikonočním (neděle velikonoční)

Pašijové dny: 1. Zelený čtvrtek. 2. Boží hod velikonoční, 3. Bílá sobota, 4. Škaredá středa, 5. Velikonoční pondělí, 6. Velký pátek 7. Zelený čtvrtek, 8. Zelený čtvrtek

Barvení vajíček:

 • červená: šťáva z červené řepy, slupky z červené cibule
 • hnědá: černý čaj, dubová kůra
 • žlutá: kurkuma, slupky z cibule
 • zelená: špenát, zelené rostlinky, osení
 • modrá: červené zelí
 • fialová: borůvková šťáva, bezinky

Názvy pomlázky: Hodovačka, švihačka, mrskačka, šlehačka, sekačka, karabáč

Zvony odlétají do Říma

Recept na vaši velikonoční nádivku nikomu neprozrazujte

Slova z písmen slova VELIKONOCE: Nok, lok,ocel, kolo,oko, noc, konec, lev, celek, len