Trénování paměti 16. 11. 2020

Naši milí přátelé,

předkládáme vám další várku zábavných cvičení. Doufáme, že tím přispějeme k udržení nebo navození dobré pohody ve vašich útulných příbytcích. Teď, když je toto nevlídné počasí, se nám doma docela líbí, ne? Ještě se případně dá i něco vylepšit, vyzdobit atd. No a pak zase zasedněte a vymýšlejte slova, tápejte ve své paměti (trénované), vzpomínejte a nechte se unášet na obláčcích pozitivního myšlení. I když si vzájemně chybíme, jsme duchem spolu, a tak to zůstane, dokud se zase nesejdeme. Aby to čekání netrvalo moc dlouho, abychom si zachovali zdraví a dobrou mysl, vám i vašim rodinám, všem TOTEMákům i všem ostatním

přejí vaše Mirka a Jana.

Pojďte si s námi zkusit potrénovat paměť. Pohodlně se usaďte…začínáme…

1. cvičení

Doplňte část slova, kterou lze umístit za následující skupiny slov tak, aby vznikla nová slova. Počet čárek v závorce naznačuje počet doplňovaných písmen.

 • tele-, mega-, dikta-, saxo- (- – -)
 • uro-, kata-, dia-, nekro- (- – -)
 • tele-, panto-, tomo-, para- (- – – -)
 • holo-, elektrokardio-, deka-, dia- (- – – -)
 • hrdlo-, křovino-, prů-, zá-,(- – -)
 • akce-, boje-, života-, obrany- (- – – – – -)
 • kolo-, darmo-, dobro-, čaro- (- – -)
 • tono-, baro-, kilo-, anemo- (- – – -)
 • světo-, o-, licho-, rovno- (- – – – – -)

2. cvičení – vědomostní testík

1. Kdo složil Novosvětskou symfonii?

a) Antonín Dvořák
b) Leoš Janáček
c) Bohuslav Martinů

2. Kolik metrů měří nejvyšší budova světa Burdž Chalífa?

a) 628 m
b) 928 m
c) 828 m

3. Co vyjadřuje červená růže?

a) lítost
b) rozchod
c) vášnivá láska

4. Co je tortilla?

a) naložené maso
b) chleba ve formě placky
c) upravená zelenina

5. Která hra zná termíny betl a durch?

a) mariáš
b) šachy
c) bridž

6. Jaké číslo nese symfonie Osudová od Ludwiga van Beethovena?

a) třetí
b) pátá
c) šestá

7. Co je krinolína?

a) vyztužená spodnička
b) dámský účes
c) mašle do vlasů

3. cvičení

Vymyslete co nejvíce slov, která:

 • začínají písmeny RO-
 • mají uprostřed slova písmena – DI –
 • končí písmeny – NA

4. cvičení

Dokážete si poradit i s méně známým pojmenováním členů rodiny? Tato pojmenování se používala v minulosti. Tipněte si, o koho se jedná:

a) pastorkyně
b) švigrmutra
c) synovkyně
d) pohrobek
e) ujec
f) tetěnec

5. cvičení

Ke známým latinským úslovím přiřaďte jejich české významy.

a)    Amor patriae 1)    duch místa
b)    De facto 2)    dodatečně
c)     Ecce Homo 3)    vyšší moc
d)    Explicite 4)    Hle, člověk!
e)    Ex post 5)    jméno je znamení
f)      In vino veritas 6)    ve víně je pravda
g)    Tempus fugit 7)    láska k vlasti
h)    Acta non verba 8)    výslovně
i)      Genius loci 9)    čas běží
j)      Nomen omen 10)         ve skutečnosti
k)     Vis maior 11)         činy, ne slova

6. cvičení

Vzpomínání:

 • Na koho z předků nejčastěji vzpomínáte?
 • Komu z předků jste podobní povahou, vzhledem?
 • Na koho z předků jste pyšní, kdo byl úspěšný, koho považujete za hrdinu, kdo je vaším vzorem?
 • Kdo z vaší rodiny byl tzv. „Černou ovcí“? Proč?
 • Mělo, nebo má ve vaší rodině tradici nějaké povolání? Dědilo se nějaké jméno?

7. cvičení – bludiště (cvičení na koncentraci)

8. cvičení – obrázkové a písmenné rébusy

 

Domácí úkol

Z písmen následujících slov se pokuste vytvořit slova nová. Každé písmeno můžete použít jen jednou, ale nemusíte použít všechna. Můžete použít háčky a čárky.

a)    T R I K O L O R A b)    L I S T O P A D

 

Citáty

Mnohdy v záplavě slov utone jejich smysl…
Mnohdy za velká slova se malý člověk schová…
Dostat se k jádru věci je mnohdy tvrdý oříšek…
Z těch, co se dělají sladkými, někdy bývá hořce…
Slova, která nezvážíme, nemívají váhu…
Smích a úsměv jsou dveře a brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého…

                                                                                              Anonym

 

Řešení úkolů

1. cvičení: fon, log, graf, graf, řez, schopný, děj, metr, běžník

2. cvičení: 1a), 2c), 3c), 4b), 5a), 6b), 7a)

4. cvičení: a) nevlastní dcera, b) tchyně, c) neteř, d) dítě, které se narodilo po smrti otce, e) strýc – matčin nebo otcův bratr, f) bratranec – syn otcovy nebo matčiny sestry

5. cvičení: a 7, b 10, c 4, d 8, e 2, f 6, g 9, h 11, i 1, j 5, k 3

7. cvičení – bludiště: A3, B5, C8, D2, E4, F1, G6, H7

8. cvičení – obrázkové a písmenné rébusy:
ples, pokolení, stužka, kostrbatý, pavučinka, autoatlas, monogram, zhouba, zahrada, koloběh
Napajedla, Nasavrky, Podbořany, Vamberk, Varnsdorf, Votice, Sokolov, Ostrava, Vsetín, Poděbrady