Sousedský jarmark 2016

Loď se potápí a na palubě se stále tančí…

I tak by se dala popsat naše sobotní oslava Evropského dne sousedů. Nicméně loď se nepotopila, chvilkový náklon paluby jsme vyrovnali a „tančili“ dál…

V sobotu 28.5.2016 Sousedský jarmark v Bolevci – ohnisko č. 2 – začal snídaní týmu TOTEMu a dobrovolníků. Společně jsme si řekli, co nás čeká, proč se TOTEM připojil k oslavě Evropského dne sousedů. A pak to vypuklo. Během dvou hodin jsme vystěhovali celý TOTEM ven, postavili tři scény, ozvučili pódium, podjevištní scénu, rozestavěli tržiště a vše mohlo začít. Přicházely organizace, rozbalily si své aktivity, začala první vystoupení. A sotva se začala rozjíždět zábava, spadla „velká voda“.

Chvilku byl dost zmatek… co bylo potřeba nejvíc zachránit, jsme schovali pod střechu… ostatní muselo počkat. V každém ze záchranných stanů někdo držel stráž a místy si to i v té „bídě“ užívali. Například Seniorkapela, které déšť přerušil vystoupení, v něm pokračovala odříznutá deštěm na venkovním pódiu. A mezitím jsme upravili jako hlavní scénu velký sál v našem centru, z oken se linuly tóny a lákaly kolemjdoucí… a jelo se dál. Dokonce i sousedská večeře byla a na ní kromě jídla i úžasné vystoupení Dua Musette.

A kdo tedy nakonec na jarmarku vystoupil? Odpoledne „od podlahy“ zahájilo country duo Oldboys, následovalo úžasné vystoupení klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček a Denního stacionáře Jitřenka, které vystřídali senioři z Domova seniorů Petrklíč. S hudebním vystoupením pokračoval seniorský sbor Jamáček a na podjevištní scénu jsme se vrátili s Olgou Škachovou a aerobikem. Posledním venkovním vystoupením byla Seniorkapela. A prvním vnitřním hudebním zážitkem bylo vystoupení komorního sboru KOST, pak TOTEM a diváky rozhýbala taneční skupina ADETO a hudební program zakončila Nová Česká píseň. O úplný vrchol se postaral bubenický workshop pod taktovkou Jarmily Dohnalové. Celé odpoledne s noblesou moderoval Stanislav Jurík, který bravurně zvládl přesuny, změny, škrty i totální přesun scén.

Ale to byla jen část programu. Než přišel velký déšť, mohli si návštěvníci koupit med od včelaře, dětské oblečení, šperky všech druhů, koření všech vůní, výrobky klientů všech zapojených organizací, vyrobit obrázky z písku nebo placky s originálním motivem. Na zahradní burze si kdokoli mohl vyzvednout rostlinku do zahrádky, kterých se od „sousedů“ za týden v TOTEMu sešlo více než 200. K vybarvení lákaly antistresové omalovánky, hry pro děti zas přitahovaly pozornost dětí.

Zajímavým sousedským počinem bylo i zajištění oběda pro TOTEMový tým a dobrovolníky. Oslovili jsme skupinu říkající si Zdravé jádro, což jsou sousedé ze dvou domů v blízkosti TOTEMu. Jako skupina přátel fungují dlouhodobě, scházejí se v upravené klubovně v suterénu domu a v sobotu pro nás vařili před domem na ohni guláš. Výborný guláš! A my za něj i touto cestou děkujeme.

Mottem jarmarku bylo „společně na padákové šňůře“ a právě z padákové šňůry se pletli panáčci jako přívěšky třeba na klíče.

Sousedský jarmark je společným dnem mnoha formálních i neformálních organizací a letos to kromě Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. byly: Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček a Denní stacionář Jitřenka, Nová Česká píseň, Domov seniorů Kopretina a Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Bolevečtí rodáci, Stacionář Človíček pro osoby s postižením, sousedská skupina Zdravé jádro, Koření králů, Domácí hospic Náruč, Kouzelné obrázky.

Celá akce by nebyla možná bez neuvěřitelného nasazení a podpory celého TOTEMového týmu a dobrovolníků. Ať se dělo, co se dělo, plánovaně i neplánovaně, všichni byli právě tam, kde bylo nejvíc potřeba. Věříme, že hlavně díky nim se loď nepotopila, ale naopak vplula bezpečně do přístavu.