Sousedský jarmark 2023

V neděli 28. 5. 2023 se uskutečnil již desátý ročník akce Sousedský jarmark – oslava Evropského dne sousedů. Slovo jarmark vám možná asociuje stánky, písně, dětský křik a smích… přesně takový byl i jarmark kolem TOTEMu.

Program v rámci jevištní a podjevištní scény zahájil pěvecký sbor Jamáček, který krásně naladil atmosféru dne. Sbor se svým vystoupením vystřídaly mažoretky z Junior Clubu, na které navázaly účastnice kurzu Orient se Saidou z TOTEMu svým tanečním vystoupením.

Dále následovala pohádka „Hrnečku, vař“, která byla primárně určena dětem, ale díky skvělé interpretaci od divadelního spolku Jitule a Dadule si ho užili jistě i dospělí.

Poté jsme se vrátili zpět k tanečním představením se skupinou ADETO, ve které tančí seniorky a děvčata z Evropského sboru solidarity z TOTEMu. Atmosféru krásně rozproudilo také vystoupení tanečníků z MZ Dance team Plzeň.

Stacionář Človíček se jako tradičně zapojil nejen stánkem s jejich vlastními výrobky, ale i svým hudebním představením od samotných členů Človíčka, skupinou TULITULI.

Pro fanoušky lidových písní a tanců si vystoupení připravil Boleváček při Bolevecké ZŠ Plzeň a taneční klub Impro při pionýrském oddíle Mikulka. Krásný pak byl průvod v čele s paní Maškovou a panem Dobrým, členy hudebního souboru Seniorkapela, který roztančený Boleváček doprovodil k dalšímu společnému programu.

Poté již vystoupil hudební soubor Seniorkapela z TOTEMu, který zahrál a zazpíval písničky k poslechu i tanci.

Všechna představení a vystoupení doprovázelo Tržiště, kde byl připravený trhovecký program pro všechny generace. Mohli jste si zakoupit lístek do tomboly, odnést si rostlinu do zahrádky či na balkon z Burzy zahradních rostlin nebo nový doplněk z Burzy kabelek a šál. Příležitost byla seznámit se i s dalšími organizacemi a sousedy z našeho okolí: MOZAIKOU Rokycany, Diakonií ČCE – střediskem Západní Čechy – klubem ATOM pro děti a mládež, drátenickou dílnou paní Sedmerové, patchworkovým tvořením paní Drnkové, atd. Pro nejmenší se celým tržištěm vinula sousedská hra plná zábavných aktivit jak sportovních, tvořivých, tak i jazykových.

Celou akci jsme zakončili společným opékáním buřtíků s hudebním doprovodem od OLDBOY(S) z TOTEMu.

To, že se celá akce vyvedla v tak krásné odpoledne, je výsledkem mnoha malých i velkých kroků, které dnu předcházely a nabídnuté pomoci. Za to bychom chtěli poděkovat:

  • DEPO2015 a celému realizačnímu týmu Evropského dne sousedů v čele se Soňou Rychlíkovou
  • Městskému obvodu Plzeň 1 za finanční podporu akce, ale i zapůjčení stanů a stolů
  • VZP za finanční podporu akce
  • dobrovolníkům z programu Bójka Dům napůl cesty – za pomoc s přípravou dne a úžasným zapojením do programu celého odpoledne
  • pracovnímu týmu TOTEMu, kdy každý přijal roli a s ní spojené úkoly tak, aby naše skvělé TOTEMové soukolí roztočilo den s plnou parádou
  • dobrovolnickému týmu, kdy si každý našel své místo a přispěl k atmosféře celého odpoledne
  • fotografům Maru Vaškové a Slávku Abrahámovi, kteří atmosféru celého odpoledne zachytili jak pro návštěvníky, tak pro ty, kterým program unikl