Senioři seniorům 2018

Díky podpoře projektu Senioři seniorům uskutečnily seniorské soubory TOTEMu, z.s. v roce 2018 celkem 41 vystoupení pro své vrstevníky, žijící v domácím prostředí či pobytovém zařízení, s hendikepem i bez něj.

Vystoupení skupin znevšedněla obyčejné dny seniorů, hudbou připomněla dobu mládí, umožnila jim zazpívat si oblíbené písničky, případně si na ně zatančit a užít si naplno celkovou atmosféru. V domovech pro seniory přinesla nemocným příjemné vzpomínky skrze známé melodie, podpořila je v zlepšení nálady a umožnila zažít kulturní zážitek i za zdmi, které není kvůli zdravotnímu stavu a dalším důvodům jednoduché opustit.

Nejen posluchači, ale i členové skupin mohli svou píli na zkouškách uplatnit při vystoupení pro diváky, pocítili potřebnost své vložené energie, udělali hrou na hudební nástroje, zpěvem a tancem radost druhým, mohli se podívat i do míst mimo Plzeň a také získali (pro ještě větší atraktivitu vystoupení a pocit důležitosti), doplňky ke kostýmům, kostýmy (vestičky pro kapelu a nový nástavec na kostým pro ADETO), noty a další komponenty podporující další fungování souborů i pokračování ve vystupování.

Co o skupinách řekla zařízení, kde se vystupovalo?

„Jak vnímají vystoupení naši klienti? Staré známe šlágry – lidové či zlidovělé písně – vnímám stále jako přínosnou zábavu pro naše klienty, hudbu obecně jako velkého pomocníka a partnera pro doprovázení či aktivizování lidí s demenci; hudba a tanec sbližuje s klienty nejen vás, jako veřejnost dobrovolnickou, ale také naše zaměstnance s klienty; zpěv, tanec, ale i jen pouhé drobné pohybové i hlasové projevy lidí dodají pocit důležitosti a potřebnosti, „dokáží se pobavit“ a mít radost a být šťastní a dělat šťastnými i okolí – kapela je obohacuje, oni kapelu myslím také; na další vystoupení se budeme těšit velmi, byl to skvělý mejdan, jak konstatovala dcera jedné klientky, klienti se smáli při vystoupení a dlouho po něm – vytržení ze stereotypu úžasné.“

Domov sv. Aloise

„Každé vystoupení Seniorkapely na našem stacionáři se vždy ze strany našich klientů těší velké přízni a rádi se jej účastní. Na vystoupení chodí klienti z denního i týdenního stacionáře. Ve věci repertoáru ani délky vystoupení nemáme žádné připomínky a klienti oceňují zejména známé písničky. Velice kladně je hodnocena i možnost zazpívat si se Seniorkapelou, jelikož se nejedná o klasické koncertní vystoupení, ale víceméně o přátelské posezení. Určitě bychom rádi i v letošním roce pokračovali ve spolupráci se Seniorkapelou v obdobném rozsahu jako v roce předchozím.“

Domovinka, denní stacionář

„Do našeho SeniorCentra často chodí např. mateřské školky nebo školy základní. Toto vystoupení bylo ale pro naše klienty velmi netypické. Na vlastní oči se totiž mohli přesvědčit, že zpívat a hrát se dá v každém věku. Vystoupení se klientům moc líbilo, protože všechny písničky/koledy znali nazpaměť a mohli si je tak zazpívat všichni společně. Na Seniorkapele je zkrátka vidět, že zde hrají a zpívají srdcaři, kteří mají hudbu rádi a chtějí jejím prostřednictvím dělat radost i ostatním.“

SeniorCentrum Plzeň

To je jen zlomek emocí z celého projektu.