Botanický koutek

Květen je jedním z nejbarevnějších a nejpestřejších měsíců, kdy nás svými květy okouzlí velké množství květin, keřů i stromů. Něžnými kvítky se bohatě můžeme těšit nejen na své zahrádce. Spoustu překrásných květin uvidíme i při svých jarních procházkách a výletech v přírodě. Některé z nich jsou úplně obyčejné, jiné jsou jedovaté, další léčivé a najdeme mezi nimi i ty vzácné a chráněné.

Vydejte se s námi na takovou májovou procházku, dívejte se kolem sebe a zkuste poznat, jaké kvetoucí rostliny jsme cestou potkali…

A

Je to jediný zástupce našich orchidejí, který se velikostí květu vyrovnává tropickým druhům. Roste na křovinatých stráních a ve světlých listnatých lesích od nížin do podhůří, obvykle na vápencích nebo opukách; u nás roztroušeně až vzácně, nejčastěji v Bílých Karpatech, kde ho najdete i ve znaku tamější CHKO. Patří mezi druhy silně ohrožené.

 

B

Roste na slunných suchých stráních, skalních stepích a písčinách. Na příhodných stanovištích se stává dominantním druhem a dokáže obarvit celé stráně na modro. Chcete-li se kochat jeho krásou, je zapotřebí se na něj vypravit již ráno – v poledne začínají jeho květy vadnout a během odpoledne opadávají.

 

C

Roste ve světlých vlhkých lesích v teplejších oblastech místy hojně, chybí v suchých bezlesých oblastech. Je to známá léčivka, používaná zejména na nemoci dýchací soustavy. Odlišná barva různě starých květů, je vyvolána barvivy anthokyany, které mění barvu podle pH (mladé květy mají buněčnou šťávu kyselou, staré zásaditou).

 

D

Roste na stepních stráních, na skalách nebo ve světlých borových lesích ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě; moravské rostliny mají květy poněkud otevřenější a méně skloněné než rostliny české. Je jedovatý. V květomluvě znamená „Musíme se rozejít“.

 

E

Roste na suchých a slunných skálách, druhotně i na zdech hradních zřícenin, nesnáší pouze zastínění. Vyskytuje se zejména v kaňonovitých říčních údolích, mimo tato údolí jen ve výrazně skalnatých oblastech. Často se pěstuje na skalkách jak v přírodní formě, tak v několika okrasných kultivarech. Zvláště chráněný druh – ohrožený. V květomluvě znamená: „Rád vzpomínám na okamžik, kdy jsme se poprvé viděli.“

 

F

Roste zpravidla ve vlhkých listnatých nebo smíšených lesích, kde často vytváří velké souvislé porosty, méně často i na vlhčích loukách; u nás od nížin do hor na celém území hojná. Svým květem tvoří součást jarního aspektu lesa, kdy využívá dostatku světla pod ještě neolistěnými stromy Jedovatá! V květomluvě znamená: „Nechci lásku z přinucení. “

 

G

V České republice to je běžná rostlina rozšířená od nížin do podhůří, v horách je už vzácný. Najdeme ji nejčastěji ve vlhčích typech listnatých lesů, ale i na loukách a v křovinách. Pro vysoký obsah vitamínu C se z ní dělával salát, ale jen do doby než vykvetla, po vykvetení je totiž jedovatá.

 

H

Je to bylina, která roste v trsech, typicky na vlhkých až mokřadních a neudržovaných loukách, které jsou v jarním období zaplaveny a nejsou koseny. Celá rostlina je jedovatá. Jako silně ohrožený druh patří mezi chráněné rostliny. V květomluvě znamená „Pouze ty mi můžeš vrátit klid.“

 

I

Roste na prameništích, březích vod a v lužních lesích na celém území našeho státu. Rostlina je slabě jedovatá, dříve se používala v lidovém léčitelství pro své močopudné a projímavé účinky. V květomluvě znamená „Nepohrdej mojí láskou“.

 

 

J

Je to světlomilný druh, roste na nehnojených pastvinách a krátkostébelných loukách, vzácně i ve světlých křovinách nebo lesních světlinách; u nás je vzácný (silně ohrožený druh), častěji se s ním můžeme setkat jen v Pošumaví a na jižní a východní Moravě. V květomluvě znamená: „Sobectvím si neposloužíš!“

 

Řešení kvízu vám přineseme v příštím čísle TOTEMových novin.

A protože věříme, že i vy na svých vlastních a opravdových vycházkách do přírody obdivujete kvetoucí krásu a často i sáhnete po foťáku, abyste ji zachytili, budeme rádi, když se o své parádní májově rozkvetlé (květinové) úlovky podělíte. A nemusí jít jen o „kousky“ z našeho fotokvízu… Fotografie můžete zaslat na hra@totemplzen.cz.