Koutek příběhů lidskosti

aneb Komenskému ještě blíž…

Ve spolupráci s MO Plzeň 1 v rámci projektu Komenský 2020, který vznikl u příležitosti výročí 350 let od úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského (1592–1670), budou v TOTEMu probíhat programy inspirované jeho odkazem s přenesením jeho myšlenek na dnešní dobu. Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. V besedách v průběhu května, června a léta si plánujeme povídat o sedmi oblastech, které Komenský definoval jako klíčové: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Z našeho společného setkávání a dalších příspěvků vznikne kniha, jež bude důkazem lidskosti, a to prostřednictvím vašich reálných příběhů! Máte v paměti nějaký příběh váš nebo někoho známého, který dokládá, že lidé dokáží být k sobě hodní, že na světě je dobře, že vzájemnou pomocí si dokážeme dělat naše dny lepšími? Podělte se o takové příběhy s námi a my je v knížce zachováme i pro další generace! Své příběhy můžete posílat na email: maslova@totemplzen.cz nebo se zúčastnit besed osobně a vyprávět je tam.