Rok 2007

Důležité události:

 • realizace mezinárodního diskusního semináře Životní styl seniorů ve městech
 • realizace putovní zahraniční výstavy seniorských výtvarných prací „Salon seniorů“
 • zahájení projektu „Můžeš, … když chceš!” pro děti z DD podpořeného z Nadačního fondu T. Maxové
 • založení Dobrovolnického klubu Klíč
 • zpracování záměru projektu Totem – Dům napříč generacemi

Získané registrace:

Registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006Sb.

Realizované projekty a programy:

 • Nezaměstnaní absolventi (ve spolupráci s ÚP)
 • Dobrovolníci v nemocnicích
 • Mateřský klub
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu
 •  SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • „Aktivitou proti závislosti“ – dobrovolnické cvičení jógy pro seniory, vzdělávací kluby aktivních seniorů
 • Evropská dobrovolná služba
 • Můžeš,… když chceš!
 • Pět P