Rok 2008

Důležité události:

 • Navázání aktivní spolupráce s OSS MmP při přípravě realizace záměru projektu Totem – Dům napříč generacemi,
 • vytipování a nutné kroky k získání vhodného objektu k realizaci projektu mezigeneračního multifunkčního centra,
 • Aktivní účast na semináři Seniorliving v Hradci Králové,
 • další spolupráce se seniorskými centry v zahraničí.

Získané akreditace:

 • obnovená Akreditace MVČR dle zákona 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě k vysílání dobrovolníků.

Realizované projekty:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Dobrovolníci v nemocnicích,
 • Mateřský klub,
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu,
 • „Aktivitou proti závislosti“ – dobrovolnické cvičení jógy pro seniory, vzdělávací kluby aktivních seniorů,
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Můžeš,… když chceš,
 • Dobrovolníci dětem,
 • Pět P