Rok 2016

Důležité události:

 • hudební soubor Jamáček oslavil 10 let svého fungování
 • podařilo se vydat knihu prací, které vznikly při lekcích Trénování paměti
 • nově jsme do programu zařadili pravidelná Taneční odpoledne se Seniorkapelou
 • službu pro seniory jsme obohatili i Pohybový a Čtenářský klub
 • dobrovolníkům jsme poskytli kvalifikační Studium pedagogiky volného času
 • otevřeli jsme aktivní spolupráci se studentskou organizací LF UK IFMSA CZ Plzeň
 • zrealizovali jsme dobrovolnickou kampaň „Pero pro Sašu“, díky které dobrovolníci získali finanční prostředky na technologii pro postiženého mladého muže
 • poprvé jsme se zapojili do celostátní sbírky „Kuře pomáhá dětem“
 • v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme se zaměřili na rozvoj spolupráce s odbornými institucemi v oblasti prevence rizikového chování, diagnostiky výchovných problémů a sanace rodin
 • vstoupili jsme do realizace Individuálního projektu „Podpora soc. služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“
 • uskutečnili jsme 2 zátěžové terapeuticko-prožitkové výjezdy pro děti zapojené do SAS pro rodinu s dětmi
 • uskutečnili jsme krásný mezigenerační fotografický projekt Fotodialog
 • divadelní soubor Světlonoš(ž)ky uvedl nové divadelní představení „U kávy v oblacích“
 • zahájili jsme pro MO Plzeň 1 program JEDEME DÁL – nordicwalkingové vycházky s odbornými trenéry v krásném prostředí boleveckých rybníků
 • uspořádali jsme první celostátní setkání aktivních účastníků projektu SOUSEDÉ plus®
 • stali jsme se zakládajícími členy České asociace mezigeneračních center a aktivit
 • hlavní cenu Křesadlo 2016 získala naše dobrovolnice Václava Koupilková
 • seniorští dobrovolníci získali zvláštní ocenění v rámci nominací Dobrá duše
 • Zlatého anděla za obětavou práci v čele TOTEMu a za realizaci inovativních projektů na podporu aktivního života seniorů a osobní přínos soc. službám získala ředitelka TOTEMu, Bc. Vlasta Faiferlíková
 • z rukou ministryně práce a soc. věcí Mgr. Michaely Marksové a premiéra Mgr. Bohuslava Sobotky jsme převzali Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Realizované projekty:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Moudření – Škola aktivního stárnutí
 • JEDEME DÁL

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví v plzeňském regionu
 • SOUSEDÉ plus
 • Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • Dobrovolníci dětem
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016–2019
 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®
 • Náhradní babička

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky – podpora amatérského seniorského divadelního souboru
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada
 • Fotografický mezigenerační projekt Fotodialog