Rok 2010

Důležité události:

 • zahájení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul.
 • zastavení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul.
 • přehodnocení 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
 • realizace aktivit v náhradních prostorech Karlovarská ul, a ul. U Jam
 • profesionalizace a rozvoj pracovního týmu
 • úspěšná inspekce kvality sociálních služeb (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
 • rozšíření nabídky pro seniory o projekt Letokruhy
 • spolupráce s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje a Centrem neziskových organizací při přípravě a realizaci Křesadla – ocenění dobrovolníků v Plzeňském kraji
 • příměstský tábor

Získané akreditace:

 • registrace SAS pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách
 • registrace k poskytování sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb

Realizované projekty a programy:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • NAVETA SAS pro rodiny s dětmi
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu
 • Mateřský klub
 • Evropská dobrovolná služba
 • Dobrovolníci dětem
 • Šance stáří
 • Pět P
 • Kompas®
 • Letokruhy
 • Akademie třetího věku