Rok 2013

Důležité události:

 • zahájení plného provozu v nových prostorách
 • skokový nárůst dobrovolníků, seniorů i činností
 • rozvoj spolupráce s plzeňskými i mimoplzeňskými organizacemi
 • navázaná spolupráce s hotelem Ibis
 • spolupráce s organizací Dachwerband Schlierbach ve Švýcarsku
 • rozvoj lektorského dobrovolnického týmu pracujícího přímo pro TOTEM
 • rozvoj odborných praxí poskytovaných studentům SŠ, VŠ a V0Š , sociálního zaměření

Získané akreditace:

MVČR – Management dobrovolnictví v plzeňském regionu

Realizované projekty a programy:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • TOTEMový rozcestník
 • Moudření
 • Třetí festival
 • Strom poznání
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Grundtvig
 • Zeitbank 55+
 • Evropská dobrovolná služba – dobrovolnice Luise Gemander a Isabelle Wilhelm
 • Letokruhy
 • Pomáháme, kde je třeba, pomáhejte s námi
 • Pět P
 • Mateřský klub
 • Místo Setkávání se – kurzy, kluby a jednorázové akce pro veřejnost
 • Výstavy a vernisáže v Galerii TOTEM–RDC