Rok 2020

Důležité události:

Na jaře v roce 2020 se vlivem pandemie COVID-19 změnil všední život všem a změnil se života běh i TOTEMu.

 • Otevřeli jsme Krizové centrum dobrovolnické podpory COVID-19 – stali jsme se centrem pro dobrovolnickou pomoc nejen seniorům (vybudování Krizové linky, šití roušek a point pro stovky švadlen z Plzně, nákupy, vyzvedávání léků, distribuci roušek, atd.).
 • Vznikla aplikace, která nám pomáhala zaznamenávat a vyřizovat všechny typy dobrovolnické pomoci.
 • Dobrovolnictví v TOTEMu dostalo nový směr. Z institucionální podpory klientů v zařízeních sociální a zdravotnické péče jsme plynule přešli k seniorům do domácího prostředí. Objevili jsme novou cílovou skupinu osamělých seniorů, kteří se naučili přijímat pomoc a s radostí přijali podporu dobrovolníků nejen v době CORONA krize, ale i v čase rozvolnění.
 • Vznikl tak nový dobrovolnický projekt MOSTY, který dává jistotu a bezpečí osamělým lidem, že se v případě nepohody mají kam obrátit o pomoc.
 • Otevřeli jsme nový prostor pro seniory – online prostředí a natočili řadu zajímavých programů. I evropské dobrovolnice v tomto roce začaly natáčet své cizojazyčné programy – konverzační videa, které se od té doby staly tradiční součástí YouTube kanálu TOTEMu.
 • Část prezenčních setkání kurzů a klubů pro seniory jsme převedli do online formy. Tam, kde online forma nebyla možná, probíhala příprava materiálů a jejich distribuce seniorům domů.
 • Vydávali jsem TOTEMové noviny, na webu vznikal Program pro nouzový stav, připravovali jsme TOTEMové vycházky.
 • Proběhl týdenní tábor v Dýšině u Plzně pro děti z programu KOMPAS®.
 • Jako reakci na pandemii koronaviru jsme modifikovali náš program doučování do online prostoru, díky podpoře města Plzeň jsme získali 15 počítačů s datovým připojením, díky tomu jsme zapojili i ekonomicky nejslabší rodiny.
 • Proběhla akce TOTEMové dárkování – v předvánočním čase jsme uspořádali sbírku konkrétních dárků i financí pro naše rodiny.
 • V mázhauzu radnice města Plzně jsme instalovali výstavu fotografií s názvem Kouzlo TOTEMových Setkávání se… uvedenou u příležitosti 20 let TOTEMu.
 • I přes těžký čas jsme uspořádali tradiční oslavu Evropského dne sousedů – besedu Na kus řeči jsme přenesli ven na trávník, kde poprvé u nás vystoupil Komorní orchestr Plzeňské filharmonie, poprvé jsme v rámci akce také otevřeli Letní kino s podporou Jana Hřebejka.
 • V TOTEMu Nová Hospoda proběhly 2 běhy příměstského mezigeneračního tábora.
 • V TOTEMu Nová Hospoda jsme realizovali program Pleteme pro pěstouňata – propojení seniorek s pěstounkami na přechodnou dobu, výroba pletených oblečků pro děti v pěstounské péči.
 • „Domeček“ – nové prostory pro pobočku TOTEM Doubravka jsme otevřeli v březnu, ale s klienty až v září při Slavnostním zahájení sezóny.
 • Společně s novým domečkem jsme získali do pronájmu i pozemek, kde plánujeme vznik Mezigenerační městské zahrady na Doubravce, vznikl Klub zahradníků.
 • Díky napojení na malířské firmy jsme získali sponzorsky vymalované velké prostory TOTEMu v Bolevci
 • 5. 2020 jsme získali status Regionálního dobrovolnické centra PK (RDC) s hlavními úkoly: síťování organizací, prezentace dobrovolnictví, poradenství, spolupráce se samosprávou, párování dobrovolníků a sociálních služeb.
 • V rámci RDC proběhly Dny otevřených dveří dobrovolnictví v PK a další akce.

Nejdůležitěji pro nás bylo zůstat jakýmkoli způsobem v kontaktu a podpořit seniory i rodiny, se kterými dlouhodobě pracujeme, i v této složité době. Věděli jsme, že musíme být pro naše klienty oporou a posilou. Snažili jsme se být jim lidsky i profesionálně nablízku, alespoň telefonicky či mailem, když to nešlo osobně.

Podrobnosti o naší práci v roce 2020 najdete v této výroční zprávě.

Realizované projekty a programy:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a rodiny s dětmi
 • Akademie třetího věku
 • Pro zdraví a na pohodu (nordicwalkingové vycházky a koloběžkování)

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví pro podporu regionu
 • Evropský sbor solidarity
 • Krizové centrum dobrovolnické podpory
 • MOSTY – podpora osamělých seniorů a dalších potřebných žijících v plzeňských domácnostech
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodiny (Pět P, KOMPAS®, KAMPa 15+, Doučování)

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Místo Setkávání se… Bolevec
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Doubravka
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Nová Hospoda
 • Sdílené zkušenosti aneb Cesta k mezigenerační městské zahradě v TOTEMu Doubravka

TOTEM mezigenerační

 • Pohádkové čtecí babičky a dědečkové
 • Náhradní babičky

TOTEM a jeho síla nejen v regionu

 • Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje
 • Podpora a zapojování seniorů v rámci ČR do aktivního společenského života
 • SOUSEDÉ plus®