Rok 2015

Důležité události:

 • změna statutu a názvu organizace na Mezigenerační a dobrovolnické centrum, TOTEM, z.s.,
 • proběhl úspěšný procesní a finanční audit
 • finanční podpora z Nadace „Pomozte dětem“
 • na slavnostním ukončení TOTEMového roku jako host klienty pozdravil Jan Hřebejk
 • vydaní prvního dílu TOTEMové knihy mapující prvních 10 let fungování organizace (1999 – 2009)
 • dobudování výtahu, tedy plná bezbariérovost našeho centra
 • spolupráce se slovenskou umělkyní Ludmilou Horňákovou na společném projektu „Domácí je holt domácí“
 • pátý ročník Třetího festivalu – Setkání aktivních seniorů z různých koutů ČR i zahraničí
 • významné dobrovolnické ocenění Křesadlo 2015 pro Jáchyma Wiesnera za jeho dobrovolnickou práci
 • do programu pravidelně zařazena Dobrokavárna – prostor pro setkávání, vzdělávání, supervize pro stávající dobrovolníky i prostor pro získávání informací pro nové zájemce o dobrovolnictví
 • intenzivní zapojení seniorů do dobrovolnické služby
 • technické téma Lidé a jaderná energie zvyšující zájem o obory Akademie třetího věku i mezi muži
 • i díky spolupráci OSPOD, DDÚ a s organiza­cemi zabývajícími se sanací rodiny jsme se posunuli od volnočasových aktivit k úspěšnému řešení pro­blémů spadajících do oblasti sociálně preventivních služeb
 • první pobytový tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí
 • první týdenní poznávací zájezd pro seniory s dobrovolnickým zajištěním manželů Novotných
 • Vlasta Faiferlíková se stala místopředsedkyní výboru Asociace dobrovolnických mentoringových programů ČR
 • aktivní naplňování Národního akčního plánu pro podporu stárnutí
 • vedli jsme kulatý stůl věnovaný problematice Dobrovolnictví – ote­vřený prostor pro mezigenerační soužívání
 • aktivně jsme spolupracovali s německými, rakouskými slovenskými a norskými centry, organizacemi či jednotlivci
 • hostili jsme mnoho zájemců o předání našich zkuše­ností v oblasti budování mezigeneračních vztahů z řady měst a regionů ČR
 • zúčastnili jsme se druhého setkání Evropské sítě ZB 55+
 • po několika letech jsme přijali evropskou dobrovolnici z jiné než německy mluvící země a získali jsme tak jako podporu svého týmu Elsu Otones García ze Španělska.

Získané registrace:

Registrovaná soc. služba dle zákona 108/2006 Sb. jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Realizované projekty a programy:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Moudření – Škola aktivního stárnutí
 • Třetí festival – Setkání aktivních seniorů

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví v plzeňském regionu
 • SOUSEDÉ plus
 • Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • Dobrovolníci dětem
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®
 • Náhradní babička

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky – podpora amatérského seniorského divadelního souboru
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada
 • Fotografický mezigenerační projekt 52 týdnů