Rok 1999 - 2006

Důležité události:

 • založení OS Totem
 • zahájen projekt vysílání dobrovolníků do neziskových organizací
 • otevření nových bezbariérových prostor Totem – Denní vzdělávací centrum seniorů včetně vybavení bezdrátové PC učebny, zřízení klubovny a nákupu osobního vozu pro potřeby centra
 • navázána konkrétní partnerská spolupráce s Seniortreffpunkt Regensburg a Maria-Seltmann Haus Weiden
 • přijetí prvních postižených zahraničních dobrovolníků
 • zpracování projektového záměru Dům aktivních seniorů a jeho prosazení do volebního programu

Získané akreditace a členství:

 • Evropská dobrovolná služba akreditována v Bruselu – přijetí dobrovolníků z EU, Volonteurope 2000 a v roce 2004 rozšíření akreditace EDS pro znevýhodněnou mládež
 • akreditace MVČR k vysílání dobrovolníků
 • členství v Koalici dobrovolnických iniciativ
 •  členství v Asociaci Pět P

Realizované projekty a programy:

 • Nezaměstnaní absolventi (ve spolupráci s ÚP)
 • Dobrovolníci v nemocnicích
 • Mateřský klub
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu
 • „Aktivitou proti závislosti“ – dobrovolnické cvičení jógy pro seniory, vzdělávací kluby aktivních seniorů
 • Nízkoprahový klub Gabriel
 • Vzdělávání managementu NNO v regionu
 • Evropská dobrovolná služba
 • Pět P