Rok 2009

Důležité události:

 • od města Plzeň získán darem nový objekt pro záměr Totem – Dům napříč generacemi
 • první aktivity v nových prostorách – nultý semestr Akademie třetího věku
 • úspěšná žádost v ROP NUTS II Jihozápad
 • přípravné kroky k rekonstrukci a přístavbě objektu
 • navázání spolupráce s německou organizací Kifas, GmbH a rozvoj nového projektu Šance stáří
 • spolupráce s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje a Centrem neziskových organizací  při přípravě a realizaci Křesadla – ocenění dobrovolníků v Plzeňském kraj
 • spolupráce s městskou knihovnou Louny
 • rozšíření nabídky projektů pro dětského klienta o program Kompas®

Získané akreditace:

Akreditace MVČR dle zákona 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě pro realizaci projektu Kompas®

Realizované projekty a programy:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Třetí festival
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu
 • Dobrovolníci v nemocnicích
 • Mateřský klub
 • Evropská dobrovolná služba
 • Můžeš,… když chceš
 • Dobrovolníci dětem
 • Šance stáří
 • Pět P
 • Kompas®
 • Akademie třetího věku