Rok 2012

Důležité události:

 • dokončení rekonstrukce nového mezigeneračního multifunkčního centra
 • kolaudace budovy
 • přestěhování všech 4 dosavadních pracovišť, ve kterých jsme realizovali všechny aktivity
 • za velké podpory dobrovolníků, klientů, přátel a blízkých jsme zabydleli a připravili prostory
 • 17.9. 2012 jsme slavnostně otevřeli novou budovu TOTEM – RDC a zahájili zkušební provoz
 • proběhla úspěšná kontrola investičního projektu ROP NUTS II. Jihozápad

Získané akreditace:

MVČR – MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ

Realizované projekty a programy:

 • zachovány všechny klíčové projekty
 • zrušena registrace SAS pro rodiny a děti, projekt Pět P realizován v rámci mentoringových programů
 • Evropská dobrovolná služba – po roční přestávce jsme přijali EDS dobrovolníky Simona Grimma
 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • TOTEMový rozcestník
 • TOTEMové KráSnění
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Grundtvig
 • Zeitbank 55+
 • Letokruhy
 • Paměť Slovan
 • Pět P
 • Mateřský klub
 • Místo Setkávání se – kurzy, kluby a jednorázové akce pro veřejnost
 • Výstavy a vernisáže v Galerii TOTEM–RDC