Rok 2021

Důležité události:

Rok 2021 se nesl v duchu pokračujících omezení setkávání se díky episdemii COVID-19 , ale přinesl i nové výzvy pro TOTEM.

 • Největší událostí roku 2021 bylo otevření nových prostor na adrese Prostřední 48. Tak i pobočka na Nové Hospodě získala místo, kde je „doma“.
 • V průběhu uzavření aktivit pro setkávání se tváří v tvář jsme pro seniory realizovali projekt s názvem „Akademická dvanáctka“.
 • V pravidelných seniorských programech jsme otevřeli kombinaci setkávání „tváří v tvář“ s online vysíláním pro ty, kteří se báli setkávat, nebo byli nuceni např. z důvodu nemoci zůstat doma.
 • Zahájili jsme individuální IT konzultace. Lektory těchto konzultací jsou dobrovolníci z řad odborníků na IT technologie – studenti, mladí lidé, zaměstnanci partnerských organizací v rámci firemního
 • dobrovolnictví, ale i senioři.
 • I přes rok zasažený omezeními potkávání se a na podzim roku 2021 proběhl osmý ročník Třetího festivalu a navštívily nás výpravy z Moravskoslezského a Jihočeského kraje, dále výprava z Prahy a samozřejmě nemohly chybět ani plzeňské TOTEMové soubory.
 • Vznikly TOTEMové podcasty „Máme DOBRO v krvi“.
 • Seniorské programy jsme pod hlavičkou TOTEMu začali organizovat pro MO Plzeň 3 na Kontaktním místě pro seniory.
 • I rodiny s dětmi jsme zapojily do online programů a zároveň využívaly nabídku programů v terénu.
 • V průběhu letních prázdnin připravili dobrovolníci a lektoři z TOTEM, z.s. Plzeň ve spolupráci s ARTEDA, z.s., Bampabura school, z.s. a TJ Červený Hrádek pro děti ve věku 6–15 let sedm letních kempů jako podporu setkávání dětí po covidových distančních výukách.
 • V průběhu roku 2021 jsme u domečku TOTEM Doubravka vybudovali podle projektové dokumentace novou podobu zahrady.
 • TOTEMoví pracovníci i naši klienti se učili novým technologiím, abychom si při setkávání přes Skype, jako např. Pokec s… mohli užít společně strávený čas i na dálku.
 • V rámci podpory dobrovolníků jsme během roku 2021 uskutečnili kvalifikační Studium pedagogiky volného času. Stali jsme se autorizovanou osobou a uspořádali jsme kvalifikační zkoušku Koordinátor dobrovolníků.
 • Od června 2021 přešel projekt MOSTY plně pod TOTEM, z.s. a my jsme každý den řešili řadu poptávek na nákupy, vyzvedávání léků, venčení pejsků atd., především z řad seniorů.
 • Přes léto jsme se s dětmi z Mentoringových programů vydali na Osobnostně rozvojový pobyt v Dobřívě.
 • Ve spolupráci s FN Plzeň dobrovolníci připravovali relaxační program pro zdravotníky z COVID oddělení v klubu Oáza.
 • Zapojili jsme se do pomoci s registrací na očkování proti COVID-19. Seniorům z celého Plzeňského kraje, kteří se rozhodli pro očkování proti COVID-19, jsme nabídli podporu jak při registraci do el. systému, tak i hlídání termínů a následně doprovod na očkování. Na zajištění call centra jsme spolupracovali s Magistrátem města Plzně a Krajským úřadem PK, ale i s dalšími partnery.
 • V době pandemie vznikla online potřeba sdílení zkušeností ze života dobrovolnických center či programů zasíťovaných v Regionálním dobrovolnickém centru a vznikly pravidelné DOBRO snídaně.
 • V roce 2021 jsme pod hlavičkou Regionálního dobrovolnického centra nabídli partnerským organizacím kurz Koordinátor dobrovolnictví – rozvoj a profesní růst.

 Podrobnosti o naší práci v roce 2021 najdete v této výroční zprávě.

Realizované projekty a programy:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Pro zdraví a na pohodu
 • Třetí festival

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví pro podporu regionu
 • Evropský sbor solidarity
 • Call centrum pro registraci očkování
 • MOSTY – podpora osamělých seniorů a dalších potřebných žijících v plzeňských domácnostech
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Seniorský dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodiny
 • TOTEMová pírka – letní příměstské tábory

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Místo Setkávání se… TOTEM Bolevec
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Doubravka
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Nová Hospoda

TOTEM mezigenerační

 • Pohádkové čtecí babičky a dědečkové
 • Mezigenerační zahradničení
 • Potkávání se s dětmi z MŠ a ŠD

TOTEM a jeho síla nejen v regionu

 • Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje
 • Podpora a zapojování seniorů v rámci ČR do aktivního společenského života
 • SOUSEDÉ plus®