Historie a místopis

Obor je zaměřen na poznávání míst, osob a souvislostí, které jsou zajímavé nejen z historického pohledu, ale mají svůj význam i v oblasti regionu, místní kultury, životního prostředí a estetiky. Můžete se těšit na zajímavé kouty v evropských zemích, poznávání Plzně, jak ji možná neznáte, výlety pěšky či prostřednictvím promítacího plátna.

Pro akademický rok 2023/2024 jsme pro vás připravili tato témata…

Labyrintem českých dějin

NOVINKA!

Historička Eva Němečková nás provede nejen historií českých zemí od středověku do konce raného novověku, ale i různými aspekty společenského života společnosti oné doby. Kromě „suchých“ letopočtů, kterým se (bohužel) nevyhneme, se tedy podíváme, jaké bylo např. postavení žen a dětí, jak se žilo ve městě, nebo na vesnici, jaký vliv
na život lidí měla církev, nebo v jakých poměrech pracovali řemeslníci nebo obecně na hospodářské poměry atd.

Tématem bude provázet Mgr. Eva Němečková, Ph.D.

Termíny v ZS: čtvrtek jednou měsíčně 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2023 a 11. 1. 2024 od 16:00 hod.
Termíny v LS: čtvrtek jednou měsíčně 8. 2., 7. 3., 4. 4. a 9. 5. 2024 od 16:00 hod.

Příběhy plzeňských míst

Společně s Janem Hajšmanem budeme opět putovat časem a po méně známých místech v Plzni a jejím nejbližším okolí. Navštívíme místa, kde kdysi stávaly důležité hrady, prohlédneme si kostely, zámky, ale také drobné památky – i ony dokážou vyprávět zajímavé příběhy. Pozornost věnujeme také historii plzeňského průmyslu. Při vycházkách rovněž objevíme mnoho přírodních zákoutí našeho města. Tak neseďte doma a pojďte zažít Plzeň na vlastní oči a nohy!

Tématem bude provázet Jan Hajšman.

Termíny v ZS: čtvrtek jednou měsíčně 21. 9., 26. 10., 23. 11. 2023 a 25. 1. 2024 odpoledne (+ 15. 2. jako náhradní termín za zrušený 21. 9.)
Termíny v LS: čtvrtek jednou měsíčně 28. 3., 25. 4., 23. 5. a 20. 6. 2024 odpoledne.

Toulky se Lvem domovem (opět a další nová místa)

Rádi cestujete a hledáte tipy pro svoje výlety, nebo už vás cestování zmáhá, ale přesto chcete poznávat nová místa? Ve spolupráci se Společností Lva z Rožmitálu, z.s. se můžete prostřednictvím fotografií, videí a poutavých vyprávění přednášejících seznámit s krásnými a zajímavými místy. Letos se po předchozích cestách v zahraničí „vrátíme“ do Česka a budeme se po čase opět toulat naší krásnou domovinou.

Tématem vás bude provázet Společnost Lva z Rožmitálu.

Termíny v ZS: úterý jednou měsíčně 10. 10., 7. 11., 12. 12. 2023 a 9. 1. 2024 od 9:00 hod.
Termíny v LS: úterý jednou měsíčně 13. 2., 12. 3., 9. 4. a 14. 5. 2024 od 9:00 hod.

Láska, válka a život na vlnách moří a oceánů

Námořník, milovník moře, spisovatel a nadšenec do historie a kultur cizích zemí Jiří Frank se s vámi v minulých semestrech podělil o své zážitky z cest po moři a ze života na lodi. Tentokrát vám bude povídat o slavných i méně známých námořnických příbězích a historických událostech tak, jak jste je dosud neznali. Uslyšíte příběhy, osudy i legendy postav, které na moři prožili lásku, dobrodružství i nebezpečí válek.

Tématem vás bude provázet Jiří Frank.

Termíny v ZS: čtvrtek jednou měsíčně 26. 10., 16. 11., 14. 12. 2023 a 18. 1. 2024 od 9:00 hod.
Termíny v LS: čtvrtek jednou měsíčně 22. 2., 21. 3., 11. 4. a 16. 5. 2024 od 9:00 hod.