Věda a technika

V rámci oboru se účastníci seznámí s různými oblastmi vědy a techniky. V kurzu Ekologie a ochrana přírody budeme prohlubovat své ekologické znalosti a propojovat je s tématy ochrany přírody. V tématu Zoo jinak zavítáme znovu do plzeňské zoo, abychom mohli hlouběji proniknout do tajů říše zvířat. V kurzu Výpravy za poznáním díky exkurzím opět nahlédneme do různých organizací a podniků v Plzni a blízkém okolí.

Pro akademický rok 2023/2024 jsme pro vás připravili tato témata…

Ekologie a ochrana životního prostředí

Kurz navazuje na Základy ekologie. Ekologické principy, do kterých jsme pronikli ve zmíněném kurzu, bychom si nejen zopakovali, ale především se zaměřili na jejich využití v ochraně životního prostředí. Budeme se věnovat tématům jako je změna klimatu a oteplování oceánů, všimneme si změn ekosystémů a pozornost zaměříme také na ochranu biodiverzity rostlin a živočichů a problematiku invazivních druhů. Povídat si budeme i o chráněných krajinných oblastech a národních parcích v ČR. Nad rámec kurzu (volitelně) se alespoň jednou vydáme do přírody.

Lektorem kurzů je Ing. Petr Pelikán ze ZO Českého svazu ochránců přírody a ekocentra ve Spáleném Poříčí.

Termíny kurzů v ZS: pondělí jednou měsíčně 16. 10., 13. 11., 11. 12. 2023 a 15. 1. 2024 od 13:30 hod.
Termíny kurzů v LS:
pondělí jednou měsíčně 5. 2., 4. 3., 8. 4. a 6. 5. 2024 od 13:30 hod.

Výpravy za poznáním

Díky exkurzím zavítáme do různých organizací a podniků v Plzni a blízkém okolí. Můžete tak přímo u zdroje poznat, jak fungují, čím se zabývají nebo co vyrábějí a jak jsou prospěšné nebo čím jsou zajímavé. I tentokrát to bude pestré…

Průvodcem (lektorem) vám bude vždy odborník z navštívené organizace.

Termíny kurzů v ZS: čtvrtek jednou měsíčně 21. 9., 12. 10., 9. 11. 2023 a 11. 1. 2024, zpravidla dopoledne
Termíny kurzů v LS:
čtvrtek jednou měsíčně … 2024, zpravidla dopoledne

Základy astronomie

V pokračování tohoto tématu se seznámíme se světelnými jevy v atmosféře (duha, halové jevy, noční svítící oblaka, červánky…), budeme „pozorovat“ úplné zatmění v Rusku a objevíme astronomické souvislosti v příběhu o Drákulovi. V dalším období „se vydáme“ do vzdálenějšího vesmíru, abychom prozkoumali jeho zajímavé a exotické objekty, zaměříme se i na optiku v astronomii.

Lektorem kurzů je Lumír Honzík a kurzy se konají v plzeňské pobočce Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, U Dráhy 11, Plzeň

Termíny kurzů v ZS: úterý jednou měsíčně 3. 10., 31. 10., 28. 11. 2023 a 9. 1. 2024 od 10:30 hod.
Termíny kurzů v LS:
úterý jednou měsíčně 20. 2., 19. 3., 16. 4. a 21. 5. 2024 od 10:30 hod.

Zoo jinak

Máte rádi faunu a floru? Lákají vás perličky z říše zvířat? Chcete se nejen učit, ale i poznávat na vlastní oči? V tomto tématu máte možnost získat mnoho informací o zvířatech od těch nejpovolanějších, a to přímo v prostředí plzeňské zoo. Půjde o kombinaci přednášek s prohlídkami pavilónů.

Kurzem vás provedou lektoři environmentálního centra Lüftnerka a ZOO a BZ Plzeň.

Termíny kurzů v ZS: pátek jednou měsíčně 6. 10., 3. 11., 1. 12. 2023 a 12. 1. 2024 od 9:15 hod.
Termíny kurzů v LS:
pátek jednou měsíčně ST 7. 2. (od 10 h.) / ČT 8. 2. (od 12 h.) (prohlídka AkvaTera bude probíhat na 2 skupiny), 8. 3., 5. 4. a 26. 4. 2024 od 9:15 hod.

Pozn. Školné za tento kurz je v souvislosti s cenou permanentky pro vstup skupiny do Zoo a BZ Plzeň vyšší než u ostatních kurzů Akademie třetího věku a činí 300 Kč / 1 semestr.