Věda a technika

V rámci oboru se účastníci seznámí s různými oblastmi vědy a techniky. V tématu Základy astronomie přímo v plzeňské hvězdárně budeme pokračovat s poznáváním blízkého i vzdáleného vesmíru a v kurzu Základy ekologie zkusíme odhalit další přírodní zákonitosti, vzájemné vztahy a různé ekosystémy. V tématu Zoo jinak dáme prostor novým zájemcům a zavítáme znovu do plzeňské zoo, abychom mohli hlouběji proniknout do tajů říše zvířat. V kurzu Výpravy za poznáním díky exkurzím opět nahlédneme do různých organizací a podniků v Plzni a blízkém okolí.

Pro akademický rok 2022/2023 jsme pro vás připravili tato témata…

Základy astronomie

V pokračování tohoto tématu budeme obdivovat astronomické úkazy a objevovat nezkrotné síly planety Země. V dalším období se budeme věnovat naší Sluneční soustavě – zaměříme se nejen na vznik Slunce a planet, ale budeme zkoumat i kosmické počasí. Blíže také poznáme význam dalekohledu v astronomii.

Lektorem kurzů je Lumír Honzík z plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni.

Termíny kurzů v ZS: úterý jednou měsíčně 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2022 a 17. 1. 2023 od 10:30 hod.

Termíny kurzů v LS: úterý jednou měsíčně 14. 2., 14. 3., 11. 4. a 16. 5. 2023 od 10:30 hod.

Pozn. Na jaro plánujeme návštěvu rokycanské hvězdárny jako bonusovou akci (nejen) pro účastníky kurzu…

Základy ekologie

Zaměříme se na to, jak příroda funguje, jaké vztahy mají mezi sebou populace rostlin a živočichů, jak funguje ekosystém lesa, louky, jezer, moří atd. Jak tyto ekosystémy ovlivňuje člověk a jak naopak tyto ekosystémy ovlivňují člověka. Během kurzu se alespoň jednou vydáme do přírody tyto ekosystémy přímo prozkoumat.

Lektorem kurzů je Ing. Petr Pelikán ze ZO Českého svazu ochránců přírody a ekocentra ve Spáleném Poříčí.

Termíny kurzů v ZS: pondělí jednou měsíčně 3. 10., 7. 11., 5. 12. 2022 a 9. 1. 2023 od 13:30 hod.

Termíny kurzů v LS: pondělí jednou měsíčně 13. 2., 13. 3., 17. 4. a 15. 5. 2023 od 13:30 hod.

Pozn. Na jaro plánujeme poznávací výpravu do terénu jako bonusovou akci (nejen) pro účastníky kurzu…

Zoo jinak

(nová skupina)

Máte rádi faunu a floru? Lákají vás perličky z říše zvířat? Chcete se nejen učit, ale i poznávat na vlastní oči? V tomto tématu máte možnost získat mnoho informací o zvířatech od těch nejpovolanějších, a to přímo v prostředí plzeňské zoo. Půjde o kombinaci přednášek s prohlídkami pavilónů.

Kurzem vás provedou lektoři environmentálního centra Lüftnerka a ZOO a BZ Plzeň.

Termíny kurzů v ZS: pátek jednou měsíčně 7. 10., 11. 11., 2. 12. 2022 a 13. 1. 2023 od 9:15 hod.

Termíny kurzů v LS: pátek jednou měsíčně 3. 2., 3. 3., 14. 4. a 5. 5. 2023 od 9:15 hod.

Výpravy za poznáním

Díky exkurzím zavítáme do různých organizací a podniků v Plzni a blízkém okolí. Můžete tak přímo u zdroje poznat, jak fungují, čím se zabývají nebo co vyrábějí a jak jsou prospěšné nebo čím jsou zajímavé. Tentokrát se zaměříme na ty, které jsou nějak spojené s vodou nebo přírodou a její ochranou.

Průvodcem (lektorem) vám bude vždy odborník z navštívené organizace.

Termíny kurzů v ZS: čtvrtek jednou měsíčně 6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11., 8. 12. 2022 a 12. 1. 2023, zpravidla dopoledne

Pozn. 8. 12. 2022 se exkurze z provozně organizačních důvodů nekoná, o náhradním termínu budou účastníci informováni.

Termíny kurzů v LS: čtvrtek jednou měsíčně 6. 2. (pondělí!), 9. 3., 13. 4. a 11. 5. 2023, zpravidla dopoledne