Akademické kluby

Klub Putování po českých krajích

Na dlouholeté kurzy vedené lektorem Jiřím Oudesem dalším rokem navazujeme uzavřenými akademickými kluby. Jednotlivé skupiny projevily velkou chuť pokračovat v poznávání a společném setkávání se, a díky ochotě některých účastníků dobrovolnicky se ujmout vedení klubu, můžeme jejich snahu o pokračování aktivity podpořit. Klub je vyhrazen těm, kteří se v minulém období kurzů Putování po českých krajích účastnili a chtějí nadále poznávat krásy našeho kraje.

Od začátku roku 2022 se v této aktivitě posouváme ještě o kousek dál – už nepotřebuje zastřešení Akademií třetího věku ani nemusí nutně zůstat uzavřená dalším zájemcům. Případné rozšíření řad účastníků je plně v rukách vedoucího klubu (do nastavené maximální kapacity jednotlivých skupin).

Další informace k „putovacím“ klubům najdete pro příště zde.