Člověk ve společnosti

Člověk je bytostí společenskou a je v neustálém kontaktu se svým prostředím. Obor je zaměřen na předávání poznatků a informací, které vám pomohou být v obraze, mít přehled o aktuálních trendech, znát souvislosti a mít tak nadhled nad děním v současném světě.

Pro akademický rok 2022/2023 jsme pro vás připravili tato témata…

Po čem se táže filozofie

Vydejme se na další cestu po stopách velkých filozofických otázek, které se společně pokusíme pochopit. V pokračování tohoto kurzu se budeme věnovat dalším filozofickým tématům, o kterých budeme společně přemýšlet a diskutovat.

Tématem bude provázet Mgr. Jitka Paitlová, Ph. D.

Termíny v ZS: úterý jednou měsíčně 4.10., 1.11., 6.12.2022 a 10.1.2023 od 14:00 hod.

Pozn.: Tento kurz se v ZS neotevřel pro nedostatečný počet zájemců. Přesto si filozofická témata budete moci užít při ochutnávkových lekcích v rámci TOTEMového rozcestníku… Ty snad nalákají další zájemce a hloubat nad filozofickými otázkami pak budeme moct v letním semestru už ve stálé skupině kurzu…

Termíny kurzů v LS: středa jednou měsíčně 22.2., 22.3., 19.4. a 17.5.2023 od 14:00 hod.