Nauka o člověku

Obor je zaměřen na sebepoznání, získávání poznatků o lidské psychice a zákonitostech jejího fungování, komunikaci, mezilidských vztazích a diskuzích o tom, jak tyto procesy fungují u vás a ve vašem okolí.

Pro akademický rok 2023/2024 jsme pro vás připravili tato témata…