Výletnický koutek

V dubnu obvykle začíná návštěvnická sezóna, kdy hrady a zámky otevírají své brány a těší se na zástupy těch, kteří přijdou obdivovat jejich krásu a zajímavou minulost, ať už jen z venku, nebo i zevnitř. Na řadu hradů, zřícenin nebo zámků jste jistě už někdy zavítali nebo je třeba míjíte při svých jiných cestách po kraji. Náš kvíz prověří, jestli vám v paměti utkvělo zrovna těch několik následujících památek. A pokud jste je dosud nenavštívili, možná vám kvíz poslouží jako inspirace k některému z pozdějších výletů – tyhle hrady a zámky totiž nejsou od Plzně zas tak moc daleko…

 

A

Je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Hrad se ale také stal obávaným vězením s proslulou mučírnou plnou mučicích nástrojů – na zdejší věží Huderce dokonce musela hrát kapela, aby přehlušila křik mučených.

 

B

Vznikl jako strážní tvrz a nad zlatonosnou řekou Otavou bezmála se tyčí bezmála sedm set let. Před hradbami dnes největší zříceniny Čech přišel o své pravé oko Jan Žižka z Trocnova, jehož vojska hrad dvakrát oblehla a dobyla.

 

C

Krajinná dominanta na okraji křivoklátského loveckého hvozdu. Spolu se starším spodním hradem tvoří nejlépe dochované české souhradí a stal se domovem medvědů Agáty a Martina, kteří jako medvíďata natáčela s panem Chaloupkem pořad „Medvědi na cestách“.

 

D

Majestátní hrad na skále v CHKO Slavkovský les je obklopen vysokými kopci a řekou. Pod ním jsou dva zámky se zahradou a parkem. Velké množství lidí sem přijíždí obdivovat románskou ostatkovou schránku, výjimečnou zlatnickou památku, která je srovnatelná s korunovačními klenoty.

 

E

Více než 800 let staré sídlo se tyčící na žulovém masívu, který obtéká řeka Ohře. V hradních sklepeních byl ve svých třech letech vězněn maličký kralevic Václav, pozdější císař římský a král český Karel IV. I přesto se sem v dospělosti rád vracel.

 

F

Hrad se nachází na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou. Byl proslaven díky Janu Nerudovi, který popsal ve své básni Romance o Karlu IV. přátelství císaře a známého komorníka, který zde sídlil. O významnosti hradu svědčí i to, že zde byly v 15. století tajně uloženy korunovační klenoty Království českého.

 

G

Hrad byl od počátku budovaný jako umělý ostrov, který obklopují vodní příkopy napájené vodou z řeky Úhlavy. Tenhle vodní hrad je oblíbený také filmaři, natáčela se zde např. pohádka Tři oříšky pro Popelku a hrad posloužil jako kulisa statku.

 

H

Barokní perla západních Čech. Šlechtické sídlo v barokním slohu tu po velkém požáru vyrostlo v roce 1712. U jeho zrodu stála hraběnka Marie Gabriela Lažanská, která už ve svých dvaceti letech ovdověla a byla sama nejen na čtyři děti, ale na celé panství. To se právě za její éry dočkalo největšího rozkvětu.

 

I

Nejvýše položený královský hrad v Čechách, který nechal vybudovat římský císař a český král Karel IV., aby střežil zemskou hranici s Bavorskem, chránil významné naleziště zlata a zabezpečil důležitou obchodní trasu tzv. Zlaté stezky.

 

Řešení kvízu vám přineseme v příštím čísle TOTEMových novin.