Koutek pro (d)uši

Na Hromnice o hodinu více

Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče. Když na Hromnice únor měkký bývá, udeří pak v březnu velká zima. Na Hromnice půl zimy, půl krajíce a půl píce. Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Lidových pranostik vztahujících se k 2. únoru bychom našli ještě mnohem více. Hromnice totiž byly pro naše předky významným svátkem nadcházejícího jara, který byl spojen se svěcením svíček, takzvaných hromniček. Ty měly ochraňovat obydlí před bleskem a před ohněm, za bouří se dávaly za okno. Také to byl poslední den, kdy byly v domácnostech vystaveny betlémy a vánoční stromky.

A my vás srdečně zveme k poslechu vyprávění a písní, které se váží k Hromnicím a nadcházejícímu jaru: Hromnice, světlo naděje a mladí muzikanti.