Třetí zadání (15. 3. až 21. 3. 2021)

Další, v pořadí již třetí zadání Akademické dvanáctky vychází z kurzu A3V (Ne)známé osobnosti, které ovlivnily životy Plzeňanů, a věnuje právě jedné z významných osobností, které zasáhly do plzeňského dění. Otázky se budou točit kolem postavy Hynka Pally, který Plzeň svou přítomností a dílem velmi ovlivnil, a to převážně v oblasti kultury a sportu. Věděli byste jak na ně odpovědět?

Nápovědu můžete najít ve videozáznamu přednášky PhDr. Dagmar Hudecové, lektorky zmíněného kurzu Akademie třetího věku. Videoprogram můžete zhlédnout od 15. 3. (od 15:00 hod.) na TOTEMovém YouTube kanále, ale čerpat můžete samozřejmě i z jiných zdrojů.

1) Kdo byl Hynek Palla?
2) Jaké řemeslo měl Hynek Palla převzít po svém otci?
3) Kdo je Jan Krejčí a jaký význam měl pro rozvoj Hynka Pally?
4) Jak se jmenovaly manželky Hynka Pally a kolik dětí se z těchto svazků dohromady narodilo?
5) Jaký významný sbor vedl a jaké těleso dirigoval?
6) V jakém plzeňském tělovýchovném spolku Hynek Palla působil a v jaké funkci?
7) Co obsahovala Pallova sbírka a z které oblasti pochází její převážná část?
8) Jaké ocenění Hynek Palla získal?

Vaše odpovědi s číslem otázky posílejte na email hra@totemplzen.cz.