Jedenácté zadání (10. 5. až 16. 5. 2021)

Vzhůru ke hvězdám! Jedenácté soutěžní zadání Akademické dvanáctky nás vynese (nebo přímo vystřelí) do vesmíru a prověří vaše astronomické znalosti (či dovednost si odpovědi zjistit). Otázky z vesmírných hlubin pro vás nachystal Lumír Honzík z plzeňské pobočky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, lektor kurzu A3V Základy astronomie.

1) Seřaďte současné planety Sluneční soustavy od největší po nejmenší.

2) Na planetě Mars jsou v oblasti severního a jižního pólu světlé útvary viditelné i větším dalekohledem. Jak se těmto světlým plochám říká?

3) Která z hvězd je k planetě Zemi nejblíž?

4) Ke které planetě patří tzv. Galileovy měsíce? Vyjmenujte jednotlivé Galileovy měsíce.

5) Má Pluto nějaké měsíce? Pokud ano, určete jejich počet a vyjmenujte je.

6) Ve kterém z následujících vesmírných objektů je obsaženo nejvíce hvězd? Vyberte správnou odpověď z nabízených možností.
Nejvíce hvězd obsahují:

a) otevřené hvězdokupy
b) kulové hvězdokupy
c) spirální galaxie
d) černé díry
e) planetární mlhoviny
f) emisní mlhoviny

7) Jaké vzdálenosti odpovídá jeden světelný rok? Vyberte správnou odpověď z nabízených možností.
Jeden světelný rok odpovídá:

a) vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem (cca 385 000 km)
b) vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí (cca 149 600 000 km)
c) vzdálenosti, kterou uletí světlo až na konec naší Sluneční soustavy
d) vzdálenosti, kterou uletí světlo za dobu jednoho roku (cca 9,46 biliónu km)
e) vzdálenost, za kterou překoná světlo vzdálenost od středu naší Galaxie až ke Slunci
f) vzdálenost, za kterou překoná světlo vzdálenost od středu naší Galaxie až k jejímu okraji
g) vzdálenost, za kterou překoná světlo vzdálenost od okraje naší Galaxie až k jejímu protějšímu okraji.

8) Podle současných teorií začal vesmír tzv. Velkým třeskem. Stáří vesmíru se určuje od doby, jaká uplynula od této události. Jaké je tedy přibližné stáří vesmíru?

9) Jaké je přibližné stáří planety Země?

10) Jak se jmenovalo vůbec první vozítko, které jezdilo po Měsíci, a ve kterém roce přistálo?

 

Odpovědi (vždy s číslem otázky) posílejte tradičně na email hra@totemplzen.cz