Šesté zadání (5. 4. až 11. 4. 2021)

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Jak jistě víte, křesťanství není jediným náboženstvím, i když právě to vyznává nejvíce lidí na světě. Vedle křesťanství existují další světová náboženství a duchovní směry a každé z nich má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm… Společně teď zkusíme jednotlivá náboženství trochu prozkoumat, a to díky otázkám dalšího soutěžního zadání, které pro vás přichystala Mgr. Věra Špirková, Ph.D., lektorka kurzu A3V Religionistika.

 

1. Přiřaďte jazyk k náboženským textům:

1) Starý zákon a) řečtina
2) Upanišády b) arabština
3) Nový zákon c) sanskrt
4) Korán d) hebrejština

  2. Která náboženství vznikla v Číně?

a) taoismus
b) džinismus
c) buddhismus
d) konfuciánství

3. Máhajána a hínajána jsou základními texty:

a) taoismu
b) konfuciánství
c) buddhismu
d) hinduismu

 4. Které texty jsou součástí Starého zákona?

a) Židům
b) Apokalypsa
c) Soudců
d) Římanům
e) Ester
f) Píseň písní
g) Jonáš
h) Skutky apoštolů

 5. Věřící A jí oddělenou mléčnou a masnou stravu, slaví sukot, den odpočinku mu začíná východem hvězdy v pátek večer. Věřící B nejí vepřové, před modlitbami se omývá a je bosý, zakladatel jeho náboženství vstoupil na nebesa v Jeruzalémě.

Určete nepravdivé tvrzení:

a) Náboženství obou věřících je monoteistické
b) Jejich náboženství řadí mezi proroky Noa
c) Pro oba věřící je určujícím textem Evangelium
d) Oba věřící vyznávají abrahámovské náboženství 

6. Přiřaď pojem k náboženství 

1) tai-či

a) džinismus

2) mantra

b) buddhismus

3) džin

c) judaismus

4) talmud

d) taoismus

7. Čtyři ušlechtilé pravdy jsou základem náboženského učení

a) taoismu
b) buddhismu
c) konfuciánství
d) hinduismu 

8. Přiřaďte pojem k náboženství 

1) sútra

a) judaismus

2) diaspora

b) buddhismus

3) čchi

c) hinduismus

4) upanišády

d) taoismus

9. Přiřaď osobnost k náboženství 

1) Karol Wojtyla

a) judaismus

2) Jan Kalvín

b) katolictví

3) Maimonides

c) protestantství

4) Omar

d) islám

10. Která z uvedených církví nepatří mezi protestantské?

a) Českobratrská církev
b) Metodistická církev
c) Bahai
d) Husitská československá církev 

11. Přiřaď osobnost k náboženství 

1) Nanak

a) džinismus

2) Lao-c´

b) judaismus

3) Maharal

c) taoismus

4) Vardhamán

d) sikhismus

12. Věřící A nesmí jíst hovězí maso, jeho náboženství řídí božská triáda, celoživotně je zařazen ve společenské vrstvě. Věřící B obětuje vonné tyčinky, uctívá sochy zakladatele náboženství, putuje k posvátným místům spojených s životem zakladatele svého náboženství, jeho život určuje osmidílná ušlechtilá cesta.

Určete nepravdivé tvrzení:

a) Náboženství obou patří mezi karmové systémy
b) Obě náboženství znají osobu zakladatele svého kultu
c) Oba věřící žijí v Indii
d) Životy obou věřících usilují o překonání kruhu smrtí a znovuzrození (reinkarnace) a dosažení nirvány 

 

A pro zajímavost ještě bonusová otázka:
Znáte nějaká jídla, která se vařila v době náboženských svátků? Umíte je uvařit a dáte nám recept?

 

Vaše odpovědi s číslem otázky posílejte na email hra@totemplzen.cz.