Dvanácté zadání (17. 5. až 23. 5. 2021)

A je tu konec… Dvanácté zadání, které se před vámi otevírá, je tím posledním. A protože vychází z akademického klubového Putování po českých krajích, zavede vás na výlet do přírody. V jeho první části budete poznávat či hádat, jaká místa vám na fotografiích a s malou nápovědou představujeme. V druhé části zadání vás pak čeká úkol…

Ale pěkně popořadě, nejprve ten slibovaný kvíz:

1

Poledník je pomyslná čára, spojující oba dva póly planety Země. Ten 13. prochází středem města rozprostírajícího se nad údolím Mže, kterému dalo jméno hornictví a dolování rud. Plastiku 13. poledníku můžete najít v městském parku. Napovíme ještě, že historické jádro města je vyhlášeno městskou památkovou zónou a mimořádně významná je renesanční radnice s překrásnou sgrafitovou výzdobou fasády. O jaké město jde?

 

2

Na skalnatém ostrohu nad levým břehem řeky Berounky se tyčí malebná zřícenina hradu ze 13. století. Tenhle hrad je jedním z nejstarších šlechtických hradů u nás (první písemná zmínka o hradu je z roku 1232) a byl postaven pro ochranu staré obchodní a vojenské cesty, vedoucí podél řeky Mže (dnes Berounky). Dodnes se zachovala se okrouhlá věž, do skály vytesaná cisterna a opravené zbytky hradního paláce. O jaký hrad se jedná?

 

3

Zdejší hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu u nás. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století a je stále funkční – při návštěvě všechny stroje a zařízení můžete vidět v chodu. Prostor hamru se stal muzejní expozicí věnovanou historii železářství a hutnictví v regionu.
V které obci najdete tenhle vodní hamr?

 

4

V podmanivé krajině přírodního parku Horní Střela je rozeseto několik desítek rozměrných žulových balvanů, které vznikly v dávných druhohorách a třetihorách zvětráváním žuly. Největší pozornost však vzbuzují ty nejkolosálnější balvany – jeden je vysoký 5 m a široký 8 m, ten druhý má na výšku 6 m a široký je 12 m. Ohromují nejen svou velikostí, ale údajně z nich vyzařuje blahodárná energie.
Jak se tyto dva balvany jmenují a u jaké obce je najdeme?

Tak co, poznali jste, kam jsme vás „vzali“ na výlet?
A kam na oplátku vezmete vy nás? Na řadu totiž přichází druhá část zadání:

Vaším úkolem je vymyslet a připravit výlet, na který bychom mohli vyrazit.

  • Jeho součástí bude pěší trasa v rozsahu 5-15 km, ideálně po turisticky značených cestách. Trasu buď slovně popište, nebo vyznačte/naplánujte na mapy.cz a obrázek trasy nebo odkaz na ní nám pošlete, abychom věděli, co nás čeká a kudy půjdeme.
  • Pokud bude třeba někam popojet, smíme využít pouze veřejné dopravní prostředky (MHD, autobus a vlak).
  • Budeme se držet v Plzeňském kraji.
  • Samozřejmě bychom rádi na výletě něco zajímavého viděli, např. přírodní zvláštnost, výhledy do kraje z rozhledny či vyhlídky, nějakou památku apod. (stačí jedna taková zajímavost)
  • A pokud přidáte i povídání, krátkou informaci o výletním cíli či místech, kterými bychom procházeli, nebude výletu už nic chybět.

Ostatně, tohle více méně obnáší i výlety klubu A3V Putování po českých krajích. Vžijte se tedy do role vedoucího skupiny a naplánujte nám parádní jarní výlet!

 

Odpovědi na kvízové otázky i váš návrh výletu posílejte na email hra@totemplzen.cz.