Osmé zadání (19. 4. až 25. 4. 2021)

V osmém zadání, které se inspirovalo kurzem A3V Psychologie osobnosti, na chvíli opustíme kvízové otázky a budeme si trochu hrát. Než se ale dostaneme k samotnému úkolu, prozradíme vám něco málo z teorie…

Dospělí a hry

U dětí je hra důležitá k sebepotvrzování, neboť hra je u dítěte způsob, jak si strukturuje svoji utvářející se psychiku. Na hře se dítě učí životu, hra je pro dítě prostředkem k poznávání druhých, vyvíjí si při ní představivost, logické uvažování, fyzické schopnosti. Radost ze hry pomáhá dítěti překonávat to, co je pro ně obtížné.

A co my dospělí? Jakou funkci má hra pro nás?

 • Základním psychologickým prvkem hry je, že na chvíli zapomeneme na své já. Ať jde o hru individuální či kolektivní, vždy nám umožní vystoupit z každodennosti a chvíli se ponořit do jiné reality.
 • Přes hru můžeme dosáhnout lepšího sebepoznání, neboť při hře vstupujeme do kontaktu se sebou – se svými emocemi, pocity, intuicí, s minulostí. Tato chvíle „vypnutí“ může být prospěšná nejen k odpočinku, ale i v našem seberozvoji.
 • Není novinkou, že hra je také královskou cestou, jak se učit novým věcem. Tam, kde nás brzdí naše přísné kontrolující já, nám hra umožňuje být kreativní. Velmi často se totiž snažíme odpovídat vnějším požadavkům a toužíme se vyhnout všem možným chybám, čímž v sobě ale hasíme svoji jedinečnost a zajímavost.

Hra u dospělých tedy zdaleka není nějakým infantilismem, ale jde o přirozenou psychologickou funkci v naší psychické rovnováze. Bez hry se mysl stává mechanickou a často v emoční rovině strádá.

Obvykle ti, co si umí hrát i v dospělosti, jsou mentálně mladí až do vysokého věku. Hravost je zdrojem energie a pozitivních emocí. Rozdíl mezi dětskou hrou a hrou dospělých je tedy v tom, že děti se hrou poznávají a vytvářejí, zatímco my dospělí na sebe zapomeneme a možná se i něčemu novému naučíme.

Zdroj: https://psychologie.cz/pojdte-si-hrat/ (článek), kalendář Ivety Vitkové, psychoterapeutky z Plzně, www.ivetahrotkova.cz (otázky a úkol)

A úkol na tento týden? Pojďte si hrát…

Můžete si hrát sami, ve dvou, ale klidně i ve více lidech. Cílem je doplnit otázku „Co by bylo, kdyby…“, a to co nejvtipněji a nejneuvěřitelněji. Odpověď by pak měla být v podobném, klidně i bláznivém duchu.

Co by bylo, kdyby…

 • …svět řídily žirafy?
 • …na konci duhy žil skřítek s pokladem?
 • …hvězdy uměly mluvit?
 • …byl hlemýžď nejrychlejší tvor na planetě?
 • …jste dostal/a na jeden den možnost cestovat časem?
 • …se lidé vždy při zalhání začali nekontrolovaně smát?
 • …(vymyslete vlastní otázku)
 • …(vymyslete vlastní otázku)
 • …(vymyslete vlastní otázku)
 • …(vymyslete vlastní otázku)

Otázky i odpovědi zasílejte na email hra@totemplzen.cz.