Řešení z minulého čísla

Pokud jste se v prvním únorovém čísle TOTEMových novin pustili do plnění našich různorodých úkolů a chtěli byste si ověřit, jak jste byli úspěšní, podívejte se na správná řešení:

Koutek trénování paměti

Pátrali jste po tom, co mají slova společného? Pak jste jistě přišli na to, že patří do těchhle skupin: škola, tělesa, geometrické tvary, jihočeská města, západočeská města, slova začínající na po-, součásti jídla, součástky auta, kořenová zelenina, ženská jména od písmene M, jména, která jsou v kalendáři v lednu, vše, co patří do koupelny, součásti oblečení, literární útvary, skandinávská země, gymnastické nářadí, koření, hudební nástroje.

Dávali jste do páru rčení s podobným významem? Tady jsou správné dvojice: 1e, 2c, 3d, 4b, 5a, 6g, 7f, 8k, 9h, 10m, 11j, 12n, 13o, 14l, 15i

Koutek plzeňštiny

Jestli jste se zamýšleli nad významem prvních 4 plzeňských slov, mohli jste zjistit, že u některých výrazů bylo správných víc možností.

1) Aktiv [vyslov: aktýf]

b) rodičovská schůzka na základní či střední škole (V Plzni chodí rodiče zásadně na aktiv. Název převzat z odborářských schůzí za minulého režimu.)
d) odborářská schůze za minulého režimu

2) Nastevřít

d) pootevřít okno či dveře („Nastevři prosim tě vokno, je tu děsnej vzduch.“)

3) Čišet

b) nuceně odejít („Koukej čišet, ať už tě nevidim“)
c) nepříjemně foukat („Čiší mi vodněkaď na záda“)

4) Krajón

b) mechanická tužka českobudějovické firmy Koh-i-noor (jinde se nazývaná versatilka)

Jazykový koutek

Solution of Language Corner:

English exercise – Countries and Nationalities:

Country Nationality
Czech Republic Czech
Germany German
India Indian
France French
Spain Spanish
Great Britain British
United States of America American
Mexico Mexican
Greece Greek
Sweden Swedish
Turkey Turkish
Canada Canadian
Poland Polish
Slovakia Slovakian
Hungary Hungarian
Austria Austrian
Italy Italian
Switzerland Swiss
Europe European

 

German exercise – Lückentext: 1. beste, 2. langen, 3. interessantesten, 4. kurze, 5. kleines, 6. antike, 7. besten, 8. berühmten

Spanish exercise – Parte de la casa: 1. Baño, 2. Escaleras, 3. Garaje, 4. Jardín, 5. Pasillo, 6. Salón, 7. Comedor, 8. Dormitorio, 9. Cocina, 10. Ático

Koutek tradic a svátků

Pokud jste svým dětem nebo vnoučatům pomáhali při naší malé masopustní hře, vyluštili jste tajenku: MASOPUST. Odměnou vám byl recept výtečnou dobrotu spojenou právě s masopustem. A jestli jste ho vyzkoušeli, mohli jste si pochutnat na…