Ptačí hodinka

V minulých dnech (8.-10. 1. 2021) jste se mohli zapojit do Ptačí hodinky a pozorovat, jací ptáčci si přiletěli zobnout něco dobrého z vašeho krmítka, a zapisovat, jaké druhy a v jakém počtu se kolem toho vašeho ptačího „prostřeného stolu“ mihly. Že nemáte v dohledu žádné krmítko, nebo zrovna to vaše zůstalo bez povšimnutí? Nevadí, teď si můžete vyzkoušet, jestli byste opeřence, kteří v zimě u krmítek (nejčastěji) hodují, vůbec poznali…

K fotografiím označeným číslem přiřaďte správné ptačí jméno.

a) brhlík lesní f) pěnkava obecná k) sýkora koňadra
b) červenka obecná g) sojka obecná l) sýkora modřinka
c) čížek lesní h) stehlík obecný m) vrabec domácí
d) hýl obecný i) straka obecná n) vrabec polní
e) kos černý j) strakapoud velký o) zvonek zelený

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Řešení zveřejníme v příštím vydání novin…