Trénování paměti 1. 3. 2021

Naši milí přátelé,

píšeme tento dopis v době, kdy zase nikdo z nás neví, co se bude dít dál. Přesto vás nabádáme k tomu, abyste neklesali na mysli, těšili se z maličkostí, dobře jedli, spali, odpočívali, chodili na procházky a nesledovali příliš často zprávy.

Jedna z příznivých věcí je tenhle námi předložený balíček cvičení, zábavy, poučení a pobavení, a tak pevně doufáme, že alespoň tímto způsobem vám můžeme prospět. Tak hlavu vzhůru, bude líp!

S přátelskými myšlenkami na vás posíláme mnoho pozdravů…

Mirka a Janina

 

1. cvičení: Vytvořte věty obsahující trojice výrazů. Použijte vždy daná 3 slova v řádce v jedné větě.

protokol čepel oříšek
citron mráz mistr
jasno klakson historie
ropovod drobek botanika

2. cvičení: Z každé z níže uvedených slabik vytvořte celkem 3 slova – jedno, které bude mít zadanou slabiku na začátku slova, druhé, které bude mít zadanou slabiku uprostřed slova a třetí, které bude mít zadanou slabiku
na konci slova.

Příklad: slabika parkparkoviště, zaparkovat, lunapark

stroj bor
krut moc
rok hrad
den zor

3. cvičení: Ke každé z uvedených kategorií vymyslete pět slov. Zapište je. Pak si vše znovu přečtěte, zakryjte a pokuste se všechna slova zapsat.

  • pohoří v Čechách nebo na Moravě:
  • rybníky v Čechách nebo na Moravě:
  • světová moře:
  • evropské řeky:

4. cvičení: Vědomostní testík

1. U léčivky vlaštovičníku většího je jedovaté:

a) celá rostlina
b) kořen
c) jen mléko

2. Ježura novoguinejská je zajímavá tím, že

a) mění barvu ostnů
b) ač to je savec, snáší vejce
c) má tělesnou teplotu jako člověk

3. Kvakoš noční, volavkovitý pták, je aktivní

a) za plného slunce
b) za šera
c) jen v hluboké noci

4. Jakou zkratku měl první chemický prostředek proti hmyzu?

a) CSC
b) BBT
c) DDT

5. Dětské kočárky, které se u nás začaly používat na přelomu 19. a 20. století, byly vyráběné převážně

a) z kůže
b) z pedigu
c) z voskového plátna

6. První bankomat byl u nás nainstalován na Václavském náměstí v roce

a) 1989
b) 1990
c) 1991

7. Brouk roháč uvleče předmět těžší, než je on sám

a) 100x
b) 112x
c) 130x

5. cvičení:  Porovnejte balóny a rozluštěte hlavolam.

Jeden viktoriánský pán se rozhodl splnit své manželce přání a koupit jí na Valentýna let horkovzdušným balónem. Když dorazili na místo odletu, ukázalo , že stejný nápad mělo více párů a že na louce je k odletu připraveno několik různých balónů. Proti ostrému slunci nebyly vidět jejich barvy, šlo rozeznat jen siluety. Poznáte který obrys odpovídá velkému balónu vlevo dole a kterým balónem tedy pán se svou paní poletí?

6. cvičení: Odpovězte na otázky na přiložených obrázcích – hlavolamech.

7. cvičení: Vzpomeňte si na názvy písní s následujícími texty.

1. …já ji viděl, nepovím, trhala tam na zahrádce rozmarýn…
2. …chlapci Vlčnovjané, majú koně vrané, košulenky tenké…
3. …že sem byl syneček nerozumný, vzal sem si jablůčko z ručky její…
4. …ej padá padá listopad, pozdravuj milú nastokrát…
5. …zapomenu-li přec jednou, zas mi lidé vzpomenou, žes bejvala…
6. …koho je sto, toho je sto, aj po mojej voli, len za jedným, len za…
7. …do našeho domu, pod naše okénko, čo som sa naplakal, sivá…
8. …sluníčko už vychází, sluníčko už vychází, má milá se prochází…
9. …na hlavách peří bílé klobúky, oni sa nesú ako panenky…
10. …ty si Martine, strom zelený, tobě nebylo treba ženy…
11. …vzdálená jsi za horama, vadne láska mezi náma…
12. …přišel jsem tam časně z rána, byla ještě rosa. Sedl jsem si pod…
13. …dej kobylám, to ti povídám, dej kobylám ovsa…
14. …měl sem já panenku, měl sem jí dvě léta. Teď mě jí odvedli…

Domácí úkol

Vzpomeňte si na vaši oblíbenou knihu a napište nám, co máte právě na této knize nejraději.

Březnové pranostiky

  • Svatý Řehoř (12.3.) vytlouká z lesů sněhy.
  • Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, led pluje do moře, žába hubu otevře.
  • V březnu prach a v dubnu bláto rolníkovi je nad zlato.
  • V březnu sýkora volá: Rozsívej, rozsívej! Kdo záhy seje, záhy žne.
  • Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

Citáty

„Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.“ R. L. Stevenson
„Je lepší nespravedlivě trpět než být strůjcem nespravedlnosti, a být šťastnější, když vás občas někdo podvede, než nikomu nevěřit.“ S. Johnson

 

 

Řešení:

4. cvičení: 1a, 2b, 3b, 4c, 5b, 6a, 7b
5. cvičení: balón D
6. c
vičení: Prostor pro zmatek: Kdyby se muž opravdu domníval, že vstupuje do svého pokoje, neklepal by, ale použil by klíč. Neznáme neznámé: překvapení.
7. cvičení: 1. Hory, doly, černý les, 2. Chodíme, chodíme, 3. Když sem šel z Hradišťa, 4. Ej, padá, padá rosička, 5. Ó, řebíčku zahradnický, 6. To ta Helpa, 7. Teče voda, teče, 8. Černé oči, jděte spát, 9. Tráva neroste, 10. Ej, od Buchlova, 11. Horo, horo, vysoká jsi, 12. Já jsem malý mysliveček, 13. Okolo Třeboně, 14. Široký, hluboký