Trénování paměti 24. 5. 2021

Naši milí přátelé,

dostáváte do rukou v pořadí již 29. balíček trénování paměti. V klidu si užijte zajímavosti, zamyšlení i pátrání ve vlastní paměti. Také je tam trochu pohybu, hádanky, obrázek městského znaku a lehce náročnější domácí úkol. Ale vy vše hravě zvládnete. Snad se už i v TOTEMu blýská na lepší časy. Z květnového rozcestníku jistě víte o vycházkách, sportovních hrách, minigolfu, i o akcích online. Věříme, že červen již bude zajímavější, prázdniny snad také.

V minulém týdnu jsme do e-mailu připojily čtenářskou výzvu. Budeme moc rády, když od vás dostaneme nějaké hezké práce, určitě víte, že jsou vždy oceněni všichni zúčastnění, a to moc pěknými cenami. Práce můžete posílat do konce června (totem@totemplzen.cz), ocenění by pravděpodobně proběhlo v září.

A teď s chutí do práce!

S myšlenkami na vás stále něco vymýšlejí vaše Mirka a Jana.

 

1. cvičení: Čísla

Prohlédněte si následující obrázek a snažte se určit, které číslo je napsáno 2x.

 

2. cvičení: Zaměříme se na modrou barvu.

Co všechno je modré? V jakých slovních obratech se modrá barva vyskytuje? Znáte pojmy a rčení spojené s touto barvou? Napište je. Obdobně pak postupujte s červenou a žlutou barvou.

3. cvičení: Vědomostní testík

1) Kdo byl Christiaan Barnard?

a) osoba s nejvyšším zaznamenaným IQ
b) vynálezce kardiostimulátoru
c) chirurg, který provedl první transplantaci srdce
d) bývalý manžel Joan Crawford

2. Co se v 19. století nazývalo „prášek dědiců“?

a) kyanid
b) strychnin
c) ricin
d) arsen

3. Z jakého ovoce byl vyroben likér cassis?

a) černý rybíz
b) jahoda
c) borůvka
d) malina

4. Co je Kuiperův pás?

a) sibiřský region pokrytý červeným lišejníkem
b) pás pro ženy ke zvýšení plodnosti
c) seskupení těles ve sluneční soustavě
d) pás podivuhodných stvoření obývajících Mariánský příkop

5. Co je to antagonismus?

a) zbabělost
b) egoismus
c) nesouhlas
d) forma nacionalismu

6. Ze kterých surovin se vyrábí náhražky kávy?

a) otruby
b) cizrna
c) čekanka
d) všechny možnosti jsou správně

7. Proč je Neptun modrý?

a) je pokryt měděnou rudou
b) kvůli nedostatku kyslíku
c) metan v atmosféře absorbuje červené světlo, ale odráží modré
d) voda do vesmíru odráží modré světlo

4. cvičení: Zábavné počítání

1) Kolik nohou mají dohromady čtyři myslivci a čtyři psi?
2) Kolik nohou dohromady mají kráva se svým telátkem a jejich dobrým hospodářem?
3) Kolik nohou dohromady má skupina pěti včelařů a jejich manželek?
4) Kolik nohou dohromady mají slon a karavana pěti velbloudů?
5) Kolik nohou dohromady má dvacet žáků se svým učitelem?
6) Kolik nohou dohromady má pár koní s jezdci?
7) Kolik sekund má jedna hodina?
8) Kolik minut je 2,5 hodiny?
9) Kolik gramů je 2,5 kilogramů?
10) Kolik lidí je v kvintetu, kvartetu, v triu?
11) Kolik měsíců má pětiletka?
12) Kolik končetin má čtyřčlenná rodina?
13) Kolik očí má Žižka a šest jeho spolubojovníků?
14) Kolik kilometrů měří maraton?

5. cvičení: Předpažte a střídavě zatněte pěst na jedné ruce, zatímco na druhé ruce mějte prsty natažené. Proveďte nejméně 10x. Za odměnu se pohlaďte po tvářích.

6. cvičení: Ke spisovatelům, kteří jsou uvedeni v levé části, přiřaďte správný název knihy, jejímiž jsou autory, z pravé části.

1) B. Němcová a) Válka s mloky
2) J. W. Goethe b) Vojna a mír
3) K. J. Erben c) Audience
4) D. Defoe d) Postřižiny
5) E. Hemingway e) Revizor
6) R. Kipling f) Babička
7) W. Shakespeare g) Deset malých černoušků
8) J. Swift h) Kříž u potoka
9) A. Jirásek i) Faust
10) V. Havel j) Zapadlí vlastenci
11) J. Neruda k) Nana
12) J. Hašek l) Paní Bovaryová
13) A. Christie m) Robinson Crusoe
14) E. Zola n) Kytice
15) A. P. Čechov o) Tankový prapor
16) L. N. Tolstoj p) Romeo a Julie
17) K. V. Rais q) Gulliverovy cesty
18) B. Hrabal r) Na západní frontě klid
19) K. Světlá s) Stařec a moře
20) J. Škvorecký t) Tři sestry
21) F. Nepil u) Rozmarné léto
22) E. M. Remarque v) Povídky malostranské
23) V. Vančura w) Temno
24) G. Flaubert x) Dobré a ještě lepší jitro
25) K. Čapek y) Kniha džunglí
26) N. V. Gogol z) Osudy dobrého vojáka Švejka

Domácí úkol

Vytvořte krátký příběh s tématikou „covid 19“ tak, aby všechna slova začínala na vámi vybrané písmeno abecedy.

Několik hádanek z našich luhů a hájů:

Jde to vodou, nešplouchá to, kam si stoupne, zmizí bláto. Jde to lesem, nešustí to, co mokrého, usuší to.
Běžím, běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech.
Stojí, stojí strom, na tom stromě dvanáct větví. Na každé větvi po čtyřech hnízdečkách, v každém hnízdě po sedmi vajíčkách.

 

 

Řešení:

1. cvičení: Je to číslo 789. Za jak dlouho jste jej našli?
3. cvičení: 1c, 2d, 3a, 4c, 5c, 6d, 7c
4. cvičení: 1) 24, 2) 10, 3) 20, 4) 24, 5) 42, 6) 12, 7) 3600, 8) 150, 9) 2500 g, 10) 5, 4, 3, 11) 60, 12) 16, 13) 13, 14) 42,195 km
6. cvičení:  1f, 2i, 3n, 4m, 5s, 6y, 7p, 8q, 9w, 10c, 11v, 12z, 13g, 14k, 15t, 16b, 17j, 18d, 19h, 20o, 21x, 22r, 23u, 24l, 25a, 26e
Hádanky: sluneční paprsek, řeka, rok

+ řešení minulého domácího úkolu: Plzeň – městský znak