Trénování paměti 22. 3. 2021

Naši milí přátelé,

opět vám posíláme balíček cvičení, testů, zábavy a poučení. Jsme si jisté, že vám pomůže hezky prožít část tohoto nelehkého období. Také nás čekají Velikonoce, čas návštěv, setkávání a radosti. Teď, když vám píšeme, není ještě rozhodnuto, ale pravděpodobně budou veškerá omezení platit dál. Takže si budeme muset vystačit s jinými drobnými radostmi, ale myslím, že už to umíme. Příroda je v rozpuku, jaro je tady, a i když stále není pěkné počasí, můžeme připravovat semínka, sázet, řízkovat, řezat atd. Však se dočkáme!

Myslí na vás a hodně zdraví přejí Jana a Mirka.

 

1. cvičení: Doplňte vždy jedno podstatné jméno, které bude patřit ke všem slovům uvedeným na jednotlivých řádcích a vztahovat se k Praze.

Riegerovy, Chotkovy, Vojanovy…
Karlův, Palackého, Jiráskův…
Konviktská, Štěpánská, Nerudova…
Václavské, Staroměstské, Jungmannovo…
Mostecká, Jindřišská, Staroměstská…
Anežský, Jiřský, Strahovský…
Müllerova, Bílkova, Trmalova…
Františkánská, Rajská, Hartigovská…
Náprstkovo, Národní, Zemědělské…
Matyášova, Prašná, Písecká…
Národní, Stavovské, Dejvické…
Veletržní, Clam-Gallasův, Černínský…
Rašínovo, Masarykovo, Alšovo…
Střelecký, Slovanský, Dětský…
Staronová, Klausová, Španělská…
Masarykovo, Hlavní, Smíchovské…
Betlémská, Zrcadlová, Husova…
Vladislavský, Kongresový, Španělský…

2. cvičení: Ke každé trojici slov najděte jedno společné přídavné jméno, které se nejčastěji s těmito slovy spojuje.

den, vztahy, letiště:
úřad, území, mapy:
život, mozek, faktor:

3. cvičení: Vědomostní testík aneb Ze slovníčku zoologů

1) Roháč obecný je

a) největší evropský brouk
b) ohrožený sudokopytník
c) smaragdově zelený střevlík

2) Nymfa je

a) bezkřídlá larva
b) rybí potěr
c) živočich požírající kořínky

3) Havran je

a) šplhavec
b) pěvec
c) svišťoun

4) Koroun bezzubý je

a) savec žijící v Atlantiku
b) jedovatá ryba žijící v Mrtvém moři
c) vyhynulý mořský savec

5) Mula je

a) kříženec oslice s koněm
b) kříženec kobyly s oslem
c) tažný osel

6) Drabař je

a) velbloud jednohrbý
b) velbloud dvouhrbý
c) mezek

7) Moudivláček lužní je

a) malý zpěvný pták
b) pestře zbarvený motýl
c) druh vážky

 

4. cvičení: Stíny

Na stole leží tělesa jednoduchých tvarů. Jsou osvětlena shora. Jaký stín vrhne každé těleso, jestliže je jedno po druhém nadzdvihneme? Přiřaďte číslo tělesa k příslušnému stínu.

5. cvičení: Přiřaďte k sobě známé citáty a jejich autory.

1) „Nemodli se, ale jednej.“ A) Gertruda Steinová
2) „Růže je růže je růže je růže.“ B) Jiří Suchý
3) „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ C) Winston Churchill
4) „Člověk, to zní hrdě.“ D) Charles Maurice de Talleyrand-Périgord
5) „Káva má být horká jako peklo, černá jako ďábel a sladká jako láska.“ E) Maxim Gorkij
6) „Rendez-vous je schůzka, na níž přichází muž s kyticí a žena se zpožděním.“ F) Agatha Christie
7) „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu… vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“ G) Tomáš Garrigue Masaryk
8) „Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů.“ H) Jan Amos Komenský
9) „Jedna ženská vidí často dál než pět mužských s dalekohledem.“ I) Konfucius
10) „Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady.“ J) Jan Werich
11) „Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“ K) Albert Einstein

6. cvičení: Vysvětlete význam po sobě jdoucích postních nedělí před Velikonocemi.

1) Pučálka
2) Černá
3) Kýchavná
4) Družebná
5) Smrtná
6) Květná

7. cvičení: Vyjmenujte předvelikonoční dny.

Domácí úkol

Kde se vzal název a jaký mají význam KRASLICE?

 

 

Řešení:

1. cvičení: sady, most, ulice, náměstí, věž, klášter, vila, zahrada, muzeum, brána, divadlo, palác, nábřeží, ostrov, synagoga, nádraží, kaple, sál
2. cvičení: mezinárodní, katastrální, lidský
3. c
vičení: 1a, 2a, 3b, 4c, 5b, 6b, 7a
5. c
vičení: 1G, 2A, 3C, 4E, 5D, 6B, 7H, 8F, 9J, 10K, 11I
6. a 7. c
vičení: