Trénování paměti 12. 4. 2021

Naši milí přátelé,

tak už jsme se konečně dočkali dílčích rozvolnění, která nás samozřejmě těší, i když fungování TOTEMu zatím nijak zásadně neovlivní, ale to přijde. Doufáme, že jste velikonoční svátky prožili hezky, jste v pohodě a těšíte se z jarní přírody. Sice se vrátila zima, alespoň tak máme ještě čas něco doma dodělat, třeba doplést svetr. Pak už budeme hodně venku, na zahrádkách, chatách, chalupách nebo na TOTEMových vycházkách. Tak teď zvesela do práce na svém mozku, těle i duši.

S přáním stálého zdraví a pocitem, že jste s námi.

Vaše Mirka a Jana

 

1. cvičení: Určete, ke kterým sportům se vztahují jednotlivé sportovní výrazy a co znamenají.

a) Lutz e) štulpny i) cochonette m) tretry
b) green f) krosček j) strike n) telemark
c) homerun g) lob k) velodrom o) K2
d) tartan h) ippon l) Primátorky p) regata

 

2. cvičení: V každém řádku se promíchaly názvy dvou sportů, pokuste se je rozluštit:

KORFŠOLABÍVOKÁL
BASROFLÍGKRLNUSEO
JITASOHIKANKOKE
BABITFRELNOISE
AFAITKAELBTOTL
TMANIKEGTAYSNSI

3. cvičení: Vědomostní testík

1) Co je fata morgána?

a) řecká bohyně rozbřesku
b) druh sýru feta
c) optický jev
d) zázrak

2) Kde žijí štíři?

a) na studených územích
b) v teplých podnebích
c) Arktida
d) Antarktida

3) Která kometa byla poprvé zaznamenána v roce 240 př. n. l. a vrací se každých 74 – 79 let?

a) kometa Arend
b) Halleyova kometa
c) kometa Giacobini – Zinner
d) Bielova kometa

4) Která země je největší zemi Ameriky?

a) Brazílie
b) Kolumbie
c) Argentina
d) Bolívie

5) Co se v zimě používá na vytápění budov v Reykjavíku?

a) geotermální vytápění
b) síla větru
c) solární energie
d) klimatizace

6) Jaký chemický prvek byl pojmenován podle zlého podzemního trpaslíka?

a) tellur
b) hafnium
) beryllium
d) kobalt

7) Které jídlo zabraňuje vzniku a rozvoji demence?

a) čokoláda
b) slanina
c) borůvky
d) chleba

4. cvičení: Vysvětlete tato cizí slova.

a) inklinovat h) dementovat
b) imitovat i) resumé
c) defilé j) fokus
d) fertilita k) epitaf
e) invektiva l) promiskuita
f) impertinentní m) imaginární
g) privátní n) rapidní

 

5. cvičení: Rozluštěte přesmyčky pojmů a určete, do které oblasti všechny patří.

srnaut
gmoráoavfon dakes
sifnyeom
irnttrepe
atoíbslun slchu
pňeís
mdelieo

6. cvičení: Přiřaďte k sobě obě části slovenských zeměpisných názvů z levého a pravého sloupce.

1) Trenčianské a) Bohunice
2) Rimavská b) Lubovňa
3) Liptovský c) Kubín
4) Jaslovské d) pleso
5) Zemplínská e) Sobota
6) Štrbské f) Zámky
7) Banská g) Streda
8) Spišské h) Moravce
9) Dunajská i) Bystrica
10) Zlaté j) Teplice
11) Nové k) Podhradie
12) Dolný l) Mikuláš
13) Stará m) Šírava

Domácí úkol

Jaký je váš nejoblíbenější citát o lásce?

Zásady pozitivního myšlení:

  • vždy očekávat úspěch a nevzdávat se
  • uvědomovat si svou sílu, nedat se zastrašit
  • být ochoten pro svůj cíl něco udělat či obětovat
  • umět se smát vlastní i cizí hlouposti
  • netrápit se nad tím, co se nedá změnit
  • v těžkých chvílích hledat oporu v osvědčených přátelích a literatuře, inspirovat se lidmi, kteří zvítězili nad nepřízní osudu
  • vážit si sebe a svých schopností a neustále je rozvíjet, mít se rád

 

 

Řešení:

1. cvičení: a) krasobruslení (skok z levé nohy na pravou, provedený obloukem vzad), b) golf (jamkoviště, travnatá část golfového hřiště), c) baseball / softball (situace, kdy pálkař oběhne všechny mety až do té cílové), d) atletika (umělý povrch atletického stadionu), e) fotbal (podkolenky zakrývající chrániče), f) lední hokej (zastavení nebo napadení protihráče holí, kterou drží hráč oběma rukama a hůl se přitom žádnou částí nedotýká ledu), g) tenis (úder hraný do výše), h) judo (situace, kdy soupeř dopadne lopatkami na zem nebo do mostu), i) pétanque („prasátko“ – dřevěná kulička, ke které se hází koulemi), j) bowling (situace, kdy hráč shodí prvním hodem všechny kuželky najednou), k) cyklistika (oválná dráha pro soutěže v cyklistice), l) veslování (tradiční pražské závody osmiveslic), m) atletika /cyklistika (speciální obuv), n) skoky na lyžích (stylově správný dopad po doskoku), o) horolezectví (hora v pohoří Karákoram v Asii, druhá nejvyšší hora světa), p) jachting, veslování aj. (závod lodí)
2. cvičení: košíková + florbal, golf + krasobruslení, hokej + kanoistika, biatlon + frisbee, fotbal + atletika, tenis + gymnastika
3. cvičení: 1c, 2b, 3c, 4a, 5a, 6d, 7c
4. cvičení: a) inklinovat = směřovat, b) imitovat = napodobovat, c) defilé = přehlídka, d) fertilita = plodnost, e) invektiva = slovní výpad,  f) impertinentní = drzý, vyzývavý, g) privátní = soukromý, h) dementovat = vyvracet, i) resumé = souhrn, j) fokus = ohnisko, k) epitaf = nápis na náhrobku, l) promiskuita = časté střídání partnerů, m) imaginární = neskutečný, zdánlivý, n) rapidní = rychlý, překotný
5. cvičení: struna, gramofonová deska, symfonie, interpret, absolutní sluch, píseň, melodie
6. cvičení: 1J, 2E, 3L, 4A, 5M, 6D, 7I, 8K, 9G, 10H, 11F, 12C, 13B